LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN (401)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 401

 • Article


 • Authors: Trương, Đại Lượng (2016)

 • Phân tích thực trạng công tác phát triển kiến thức thông tin (KTTT) cho sinh viên đại học trên cơ sở kết quả khảo sát nhận thức của các bên liên quan về tầm quan trọng của KTTT với sinh viên đại học; hoạt động giáo dục KTTT cho sinh viên của các thư viện đại học và vấn để xây dựng mục tiêu học tập, áp dụng phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá sinh viên của giảng viên. Đánh giá trình độ KTTT của sinh viên trên các khía cạnh: khả năng nhận dạng nhu cầu tin; khả năng tìm kiếm thông tin; khả năng đánh giá thông tin; khả năng khai thác thông tin; những hiểu biết về đạo đức và pháp lý có liên quan đến việc truy cập, sử dụng, và chia sẻ thông tin. Đề xuất mô hình phát triển K...

 • Article


 • Authors: Trương, Đại Lượng (2014)

 • Trình bày kết quả khảo sát trình độ kiến thức thông tin của sinh viên tại sáu trường đại học ở Việt Nam. Đưa ra một số nhận xét và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên.

 • Article


 • Authors: Trương, Đại Lượng (2014)

 • Giới thiệu kết quả nghiên cứu về việc đào tạo kiến thức thông tin tại sáu thư viện trường đại học ở Việt Nam. Nếu rõ mục tiêu, phạm vi, phương pháp và kết quả cụ thể của nghiên cứu. Đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo kiến thức thông tin trong trường đại học.

 • Article


 • Authors: Trương, Đại Lượng (2014)

 • Sự phát triển của xã hồi thông tin và nền kinh tế trị thức đang đòi hỏi pgười lạo động phải có năng lực từ duy, kỹ năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo cũng như khả năng học tập suốt đời để thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của xã hội. Vì vậy, trang bị kiến thức thông tin cho sinh viên ngày càng trở nên quan trọng. Bài viết nêu lên một số nhân tố ảnh hưởng tới công tác phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên như: văn hoá nhà trường, động cơ của sinh viên, trình độ của cán bộ thư viện, phương pháp giảng dạy của giảng viên, sự phối hợp giữa cán bộ thư viện với giảng viên, sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông.

 • Article


 • Authors: Trương, Đại Lượng (2018)

 • Đánh giá dịch vụ thông tin thư viện hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng dịch vụ, quản lý có hiệu quả các nguồn lực và trở thành tiền đề cho việc hoạch định các chính sách thư viện. Đánh giá dịch vụ TT-TV là hoạt động dành được sự quan tâm lớn của cộng đồng TT-TV. Bài viết bày ý nghĩa của việc đánh giá dịch vụ TT-TV, giới thiệu và đi sâu phân tích các mức độ và kỹ thuật đánh giá dịch vụ TT-TV.

 • Article


 • Authors: Lê Thị Cẩm Bình; Phạm Văn Nhạ; Ngô Thành Long; Phạm Thế Long (2018)

 • The ensemble is an universal machine learning method that is based on the divide-and-conquer principle. In data clustering, ensemble aims to improve performance in terms of processing speed and clustering quality. Most existing ensemble methods become more difficult due to the inherent complexities such as uncertainty, vagueness and overlapping. In this paper, we proposed a new ensemble method that improve the ability to identify uncertainty issues, deal with the noise, and accelerate hyperspectral image data clustering. We called fuzzy co-clustering ensemble algorithm (eFCoC). EFCOC uses fuzzy co-clustering algorithm (FCOC) to clustering data and silhouette-based assessment of custer...

 • Article


 • Authors: Phạm Thị Thành Tâm (2019)

 • Bài viết nêu ra lợi ích của việc đọc sách đối với học sinh tiểu học bên cạnh đó nhấn mạnh vai trò của nhà trường và gia đình trong việc hình thành thói quen đọc sách cho các em học sinh.

 • Article


 • Authors: Chu Vân Khánh (2019)

 • Hiện nay, Facebook là trang mạng xã hội chiếm thị phần người dùng tin lớn nhất thế giới (khoảng 2,23 tỷ tài khoản). Với lợi thế kết nối cộng đồng nhanh chóng, sức lan tỏa lớn và hoàn toàn miễn phí khi tạo dựng các trang chia sẻ thông tin, đây là phương tiện quảng cáo hữu hiệu cho các tổ chức và cá nhân, trong đó có hệ thống thư viện và trung tâm thông tin. Bài viết nêu lên thực trạng marketing qua mạng xã hội Facebook của hệ thống thư viện công cộng ở Việt Nam. Qua đó, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển loại hình marketing này

 • Article


 • Authors: Đỗ Quang Vinh (2019)

 • Now, method of retrieving and collecting information has changed. It's not necessary to go out for searching and accessing large available information online via portal, provided by several information providers such as: DL, digital publishers, enterprises, organizations, individuals. Accessing information is not limited by available books or magazines in the nearest library, it can be accessed via big databases and documents distributed in over the world. It's not only texts and digital data, but also includes images, sounds/voices, geographic data, video, audio, multimedia. It enables users to go a virtual travel in the museums, historic spots and wonder of natures, to participate i...

 • Article


 • Authors: Chu Vân Khánh (2019)

 • Công nghiệp 4.0 ra đời kéo theo đó là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã hướng tới một cách tiếp cận mới để đạt được những kết quả không thể có được 10 năm trước nhờ những tiến bộ trong công nghệ. Với vai trò là tổ chức trung gian, tạo điều kiện cho sử dụng tiếp cận nhanh chóng đến thông tin và nguồn cấp tin dưới nhiều hình thức, thư viện là một trong những cơ quan cần có sự thay đổi về chất để đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Bài viết giới thiệu một số mô hình thư viện thông minh trên thế giới và vai trò của cán bộ thư viện - những người tổ chức và vận hành, đồng thời đưa ra những yêu cầu và giải pháp đối với cán bộ thư viện Việt Nam để có thể vừa tận dụng được những điều ki...

 • Article


 • Authors: Nguyễn Thị Ngọc Mai (2015)

 • The research starts with a brief overview of libraries in Hanoi and then goes into the details of their collections of ancient documents as well as the real situation of the exploitation of ancient documents in some libraries in Hanoi. Lastly, on the basis of the findings, the author proposes solutions to improve the quality of exploitation of ancient documents in the current period

 • Article


 • Authors: Nguyễn Thị Ngọc Mai (2019)

 • Internet vạn vật là chủ đề giành được sự quan tâm lớn của giới nghiên cứu nói chung và cộng đồng thư viện trong thời gian gần đây. Bài viết trình bày một số vấn đề lý luận về Internet vạn vật, yêu cầu mới đối với dịch vụ thư viện và những khả năng ứng dụng Internet vạn vật trong môi trường thư viện