LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN (323)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 323

 • Article


 • Authors: Trương, Đại Lượng (2017)

 • Bài viết trình bày ý nghĩa của việc đánh giá dịch vụ thông tin thư viện,giới thiệu và đi sâu phân tích các mức độ và kỹ thuật đánh giá dịch vụ thông tin thư viện

 • Article


 • Authors: Phạm,Thị Phương Liên (2017)

 • Bài viết đề cập tới sự hình thành của bản quyền, vai trò của bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan,vấn đề thực thi và bảo hộ bản quyền trong cung cấp các dịch vụ thông tin cho người dùng tin trong các thư viện và trung tâm thông tin

 • Article


 • Authors: Nuyễn, Văn Thiên (2017)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề về dịch vụ thông tin thư viện; phân tích những quan điểm về dịch vụ thông tin thư viện hiện đại; Khảo sát thực trạng dịch vụ trong các thư viện và trung tâm thông tin tại Việt Nam; Luận bàn về những ưu điểm, tồn tại và đưa ra đề xuất nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin thư viện tại Việt Nam.

 • Article


 • Authors: Đoàn, Phan Tân (2017)

 • Bài viết đề cập tới lý do ra đời thư viện điện tử, thành phần cơ bản và cơ sở công nghệ của thư viện điện tử và những lợi ích mà thư viện điện tử đem lại.Bài viết cũng trình bày các đặc trưng cấu trúc của thư viện điện tử và những vấn đề đặt ra khi xây dựng thư viện điện tử.Đồng thời đề cập tới những yêu cầu đối với phần mềm và khó khăn khi xây dựng thông tin số hóa

 • Article


 • Authors: Đỗ, Quang Vinh (2017)

 • Bài báo trình bày khái niệm thư viện số và ứng dụng trong văn hóa nói chung, ngành thông tin thư viện nói riêng,tương tác giữa thư viện số với văn hóa, xu hướng phát triển thư viện số trong văn hóa

 • Article


 • Authors: Đinh Thúy Quỳnh (2017)

 • Bài viết đề cập tới đặc điểm phát triển dịch vụ thông tin trong thư viện đại học.Đồng thời giới thiệu một số loại hình dịch vụ thông tin có xu hướng phát triển trong các thư viện đại học

 • Article


 • Authors: Chu,Vân Khánh (2017)

 • Bài viết nghiên cứu thực trạng dịch vụ thông tin thư viện dành cho người khiếm thị tại một số thư viện tỉnh thành phố và một số thuận lợi,khó khăn trong quá trình phục vụ đối tượng bạn đọc đặc biệt này.Ngoài ra, bài viết còn đề cập giải pháp phục vụ cho việc cải thiện điều kiện cơ sở vật chất kĩ thuật cũng như nguồn tài liệu nhằm cung cấp cho người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng

 • Article


 • Authors: Nguyễn,Văn Thiên (2019)

 • Khoa Thông tin, Thư viện là khoa có bề dày truyền thống gắn với lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Trong bối cảnh lĩnh vực thông tin thư viện đang có sự thay đổi nhanh chóng với sự xuất hiện của các mô hình thư viện hiện đại,Khoa Thông tin, Thư viện cũng không ngừng đổi mới về chương trình đào tạo, điều kiện thực hành và đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực thông tin thư viện, đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại.