Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 4924
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Minh Hiệp (2015)

 • Bài viết khái quát về quá trình giảng dạy và quảng bá về khung phân loại thập phân Dewey. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình quảng bá và giảng dạy, những yêu cầu về sự cấp thiết phải đưa DDC trong chương trình giảng dạy và trong các cơ sở đào tạo chính quy trong cả nước.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Mai (2019)

 • Trường Đại học Văn hoá Hà Nội (tiền thân là Trường Lý luận và Nghiệp vụ) là cơ sở đào tạo đầu tiên ở Việt Nam xây dựng được một tổ bộ môn đảm nhiệm việc bồi dưỡng lý luận mỹ học cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá. Mỹ học cũng là một trong số ít bộ môn hình thành sớm nhất của Trường. 56 năm qua, các thế hệ giảng viên bộ môn đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp đào tạo cũng như quá trình trưởng thành của khoa học non trẻ này ở nước ta

 • Article


 • Authors: Đoàn, Phan Tân (1999)

 • Nhìn lại chặng đường 40 năm qua, tuy còn nhiều việc chưa làm được, có chỗ còn hạn chế thiếu sót, nhưng nhà trường đã biết vượt qua khó khăn, đứng vững trước thử thách, từng bước đưa nhà trường phát triển để có vị trí xứng đáng trong hệ thống các trường đại học cả nước, thực hiện sứ mệnh vinh quang tròng người. Trên chặng đường sắp tới, sự nghiệp đào tạo đang đặt ra cho nhà trường những thử thách nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Phát huy thành tựu đạt được, dưới ánh sáng nghị quyết Trung ương 2 về giáo dục và đào tạo khoa học, nghị quyết trung ương 5 về văn hóa nghệ thuật, bằng những chủ trương và biện pháp đồng bộ, trường đại học văn hóa Hà Nội đang phấn đấu để trở thành trung tâm đào ...

 • Article


 • Authors: Lê Thị Cẩm Bình; Phạm Văn Nhạ; Ngô Thành Long; Phạm Thế Long (2018)

 • The ensemble is an universal machine learning method that is based on the divide-and-conquer principle. In data clustering, ensemble aims to improve performance in terms of processing speed and clustering quality. Most existing ensemble methods become more difficult due to the inherent complexities such as uncertainty, vagueness and overlapping. In this paper, we proposed a new ensemble method that improve the ability to identify uncertainty issues, deal with the noise, and accelerate hyperspectral image data clustering. We called fuzzy co-clustering ensemble algorithm (eFCoC). EFCOC uses fuzzy co-clustering algorithm (FCOC) to clustering data and silhouette-based assessment of custer...

 • Article


 • Authors: Edited by Cheryl Hodgkinson-Williams & Patricia B. Arinto (2017)

 • This open access publication forms part of the African Minds peer reviewed, academic books list, the broad mission of which is to support the dissemination of African scholarship and to foster access, openness and debate in the pursuit of growing and deepening the African knowledge base. Chapters 2 to 15 in this volume have each been reviewed by at least two external reviewers. Chapters 1 and 16, which constitute the introduction and conclusion components of the volume, have not been peer reviewed. Copies of the reviews are available from the publisher on request.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa (2020)

 • The article focuses on the Advice strategies made by Native Speakers of English and Native Vietnamese learners of English. The aim of the study is to discuss the similarities and differences between advice strategies chosen by the native speakers of English and the native Vietnamese learners of English. The article also aims to find out how the social factors affect the selection of advice strategies in both languages. The data collected from the given situations in the questionnaire delivered to the sixty five English subjects and the same number of Vietnamese subjects will be analyzed in terms of the selection of advice strategies in connection with social factors, and the levels of...

 • Article


 • Authors: Lê, Thị Cẩm Bình; Ngô, Thành Long; Phạm, Văn Nha; Phạm, Thế Long (2021)

 • The ensemble is a popular machine learning technique based on the principle of divide and conquer. In data clustering, the ensemble aims to improve performance in terms of processing speed and clustering quality. Most existing ensemble methods face inherent complex challenges such as uncertainty, ambiguity, and overlap. Fuzzy clustering has recently been developed to handle data with many-feature, heterogeneity, uncertainty, and big data. In this paper, we propose an ensemble feature- reduction clustering model (EFRC) using advanced machine learning techniques. The EFRC model consists of three phases. First, the data is feature-reduced by a random projection. Then, the data is divided...

 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Hồng Tứ; Nguyễn, Ngọc Linh (2021)

 • Theo báo cáo, nghiên cứu Giới và thị trường lao động ở Việt Nam: Phân tích dựa trên số liệu điều tra lao động - việc làm của ILO cho thấy có hơn 70% phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi lao động tham gia lực lượng lao động. Tỉ lệ này trên toàn cầu là 47,2% và tỉ lệ trung bình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương là 43,9%. Với tỉ lệ phụ nữ trong độ tuổi lao động của Việt Nam cao gần gấp đôi so với tỉ lệ của thế giới làm chúng ta đặt ra nhiều vấn đề quan ngại về tương lai cũng như những lợi ích mà phụ nữ Việt Nam đáng được hưởng. Hiện nay, lực lượng lao động nữ giới trong độ tuổi lao động tại Hà Nội tính đến hết năm 2020 là 64,8% và ở khu vực nông thôn là 79,7%. Một lượng lớn người lao động tạ...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan Anh (2017)

 • Hệ thống an sinh xã hôị Việt Nam đã từng bước phát triển , có nhiều thành tựu bảo vệ , khác phục rủi do cho người lao động và nhóm hộ gia đình dựa vào các hình thức an sinh truyền thống đang thay đổi theo hướng giảm mạnh

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan Anh (2017)

 • Hệ thống chính sách ASXH được điều chỉnh bộ sung, ngày càng hoàn thiện, phù hợp hơn với cơ chế thị trường, gắn các chính sách an sinh xã hội với chính sách phát triển kinh tế, thể chế hóa, tạo hành lang pháp lý cho việc thực thi hiệu quả hệ thống an sinh xã hội (Bộ luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội, Luật giáo dục, Luật bình đẳng giới, Pháp lệnh ưu đãi về người có công, về người tàn tật, về người cao tuổi...). Các chương trình mục tiêu quốc gia, và quỹ an sinh xã hội như các chương trình việc làm, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, các quĩ việc làm, xóa đói giảm nghèo, quĩ tình thương... đã và đang đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thực tiễn.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh Quyên (2022)

 • Film development policy as well as other public policies are identified as tools for social management and administration of each country and each local. This policy covers a wide range of contents in many specialized fields of activity and plays a variety of roles in the country's social development administration. In this study, the author focuses on analyzing the role of film development policy through the two most basic contents of each public policy, and in this case: Directing and development regulating the role of cinema; Attracting subjects' participation role for cinematography. The research objective is to analyze and properly evaluate the actual situation and the role of ci...

 • Article


 • Authors: Phạm, Thế Khang (2015)

 • Đưa ra quy trình cho việc áp dụng sự chuẩn hóa như: Ý tưởng, đến việc lựa chọn các chuẩn nghiệp vụ quốc tế, triển khai các chuẩn nghiệp vụ quốc tế đó. Khẳng định việc áp dụng chuẩn quốc tế vào các Thư viện là việc làm cần thiết.Giúp thư viện nước ta có sự phát triển vượt bậc, vị thế trên trường quốc tế sẽ được nâng cao.

 • Acticle


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2022)

 • Tỉnh Yên Bái luôn xác định ngành du lịch là ngành kinh tế động lực của tỉnh. Trong những năm qua, ngành du lịch tỉnh đã góp phần đem lại lợi ích kinh tế và tác động đến xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh ngày càng rõ nét. Tuy nhiên, ngành du lịch Yên Bái nói chung, huyện Mù Cang Chải nói riêng vẫn chưa khai thác và phát triển hết tiềm năng vốn có của địa phương. Bên cạnh đó cơ chế quản lý của Nhà nước vẫn chưa thật sự tạo điều kiện tốt cho ngành du lịch phát triển nhất là chính sách đầu tư vào du lịch cùng với sự hạn chế, kém năng động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện còn thụ động, chưa đẩy mạnh và xây dựng kế hoạch truyền thông du lịch để thúc đẩy quảng bá hình ảnh d...