Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 3496
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Mai (2019)

 • Trường Đại học Văn hoá Hà Nội (tiền thân là Trường Lý luận và Nghiệp vụ) là cơ sở đào tạo đầu tiên ở Việt Nam xây dựng được một tổ bộ môn đảm nhiệm việc bồi dưỡng lý luận mỹ học cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá. Mỹ học cũng là một trong số ít bộ môn hình thành sớm nhất của Trường. 56 năm qua, các thế hệ giảng viên bộ môn đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp đào tạo cũng như quá trình trưởng thành của khoa học non trẻ này ở nước ta

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan Anh (2017)

 • Hệ thống an sinh xã hôị Việt Nam đã từng bước phát triển , có nhiều thành tựu bảo vệ , khác phục rủi do cho người lao động và nhóm hộ gia đình dựa vào các hình thức an sinh truyền thống đang thay đổi theo hướng giảm mạnh

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan Anh (2017)

 • Hệ thống chính sách ASXH được điều chỉnh bộ sung, ngày càng hoàn thiện, phù hợp hơn với cơ chế thị trường, gắn các chính sách an sinh xã hội với chính sách phát triển kinh tế, thể chế hóa, tạo hành lang pháp lý cho việc thực thi hiệu quả hệ thống an sinh xã hội (Bộ luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội, Luật giáo dục, Luật bình đẳng giới, Pháp lệnh ưu đãi về người có công, về người tàn tật, về người cao tuổi...). Các chương trình mục tiêu quốc gia, và quỹ an sinh xã hội như các chương trình việc làm, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, các quĩ việc làm, xóa đói giảm nghèo, quĩ tình thương... đã và đang đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thực tiễn.

 • Thesis


 • Authors: Ngô, Minh Xuân;  Advisor: Nguyễn, Khánh Ngọc (2014)

 • Giới thiệu về âm nhạc thính phòng CEG và khán giả tại thủ đô Hà Nội. Đồng thời, phân tích đặc điểm và trình bày giải pháp nâng cao vai trò của âm nhạc thính phòng CEG với khán giả thủ đô.

 • Thesis


 • Authors: Trần, Quang Hưng;  Advisor: Phạm, Minh Khang (2005)

 • Tổng quan về Then và âm nhạc trong Then của người Tày, âm nhạc trong nghi lễ Then cầu an giải hạn của người Tày.Đồng thời phân tích những giá trị cơ bản của âm nhạc dân tộc cần bảo lưu.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nga;  Advisor: Phạm, Minh Khang (2008)

 • Giới thiệu không gian văn hóa của lễ hội Côn Sơn- Kiếp Bạc, âm nhạc và các hình thức diễn xướng dân gian trong tiến trình của lễ hội.Đồng thời kiến nghị giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa này.

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Phan, Thị Bích Thảo (2012)

 • Giới thiệu tổng quan về ẩm thực và ẩm thực chay. Đồng thời, phân tích thực trạng kinh doanh và trình bày giải pháp đưa ẩm thực chay vào hoạt động du lịch ở Hà Nội.

 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Lý;  Advisor: Trần, Quốc Bảng (2014)

 • Trình bày cơ sở lý luận về văn hóa, văn hóa ẩm thực, đặc trưng của văn hóa ẩm thực vỉa hè. Đồng thời, tìm hiểu một số món ăn vỉa hè độc đáo xứ Nghệ tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An và đưa ra giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực vỉa hè tại đây.