Liên Hệ

Khoa Thông tin Thư viện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

418 Đường La Thành, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện Thoại : 84-24 38511971

Email : thongtinthuvien@huc.edu.vn