Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 4395
 • Other


 • Authors: Vũ,Khiêu (1988)

 • Bài viết chủ yếu nói về nền văn hóa truyền thống và hiện đại, nêu ra những đề xuất để đổi mới cũng như muốn Việt Nam xây dựng một nền văn hóa mang bản sắc Việt Nam

 • Article


 • Authors: Phạm, Thu Hương (2001)

 • Chùa Tram Gian hiện nay thuộc thôn Tiên Lũ, xã Tiên Phong, huyện Chương Mỹ, tình Hà Tây. Chùa có tên chu là Quảng Nghiêm, song xưa nay it người chú ý đến tên chữ của nó, vì nằm ở làng Tiên Lu (tên nôm là làng Sở) nên chùa được gọi là chùa Tiên Lữ hay chùa So và bởi nằm trên núi Mã Yên (Mã Sơn) nên còn gọi là chùa Núi, nhưng cái tên thường gọi và cũng được moi người biết đến nhiều hơn cả là chùa Trăm Gian. Đây là ngôi chùa có quy mô lớn và nối tiếng bởi nó mang trong mình nhiều giá trị văn hoá nghệ thuật đặc sắc, cả về cảnh quan thiên nhiên lẫn kiến trúc, điêu khắc... Có thể nói chùa Trăm Gian là một danh lam thắng cảnh.

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Lý (2003)

 • Việt Nam là một đất nước có nhiều nghề thủ công truyền thống, đặc biệt là vùng châu thổ sông Hồng. Với đặc trưng của nền sản xuất nông nghiệp mùa vụ và chế độ làng xã, nghề thủ công xuất hiện khá sớm và gắn liền với lịch sử thăng trầm của dân tộc. Các làng nghề đã hình thành, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội, của đời sống cộng đồng và dần dần được qui về các khái niệm như nghề truyền thống, nghề cổ truyền, nghề gia truyền, nghề phụ, nghề thủ công...Bài viết trình bày việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể và các làng nghề trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thế Hùng (2004)

 • Bài viết trình bày về việc tu bổ di tích tín ngưỡng - tôn giáo. Các hoạt động tu bổ di tích hiện nay, và một số vấn đề cần giải quyết về vấn đề tu bổ di tích.

 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Phan Tân (2004)

 • Trình bày về mối liên quan giữa sự phát triển thông tin toàn cầu và vấn đề đào tạo cử nhân văn hóa. Điểm qua một số nét chính trong quá trình đưa tin học vào chương trình đào tạo cử nhân văn hóa tương lại.