Item Infomation


Title: Toán học và thực tiễn đời sống
Authors: Đoàn, Phan Tân
Issue Date: 1999
Abstract: Toán học là một những khoa học, cổ nhất của con người. Nhưng chưa bao giờ toán học phát triển mạnh mẽ và có những ứng dụng sâu sắc như ngày nay. Ở thời đại chung ta những phát minh mới mẻ của toán học xuất hiện hàng ngày, rất nhiều ngành mới ra đời, nhiều quan điểm cũ bị đảo lộn. Ngày nay toán học không chỉ áp dụng trong thiên văn, vật lý, cơ học mà còn xâm nhập vào hóa học, sinh học và nhiều ngành khoa học xã hội nữa.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3480
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

36

VIEWS & DOWNLOAD

36

Files in This Item:
Thumbnail
  • ToanHocVaThucTienDoiSong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 197,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.