Item Infomation


Title: Về khái niệm thông tin và các thuộc tính làm nền của giá trị thông tin
Authors: Đoàn, Phan Tân
Issue Date: 2001
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Trình bày khái niệm thông tin và các thuộc tính tạo nên giá trị của thông tin trong đời sống con người.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3490
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

10534

Files in This Item:
Thumbnail
  • VeKNiemTTin và CacThuocTinhLamNenGTriCuaTT_BaiBao_ (1).pdf
      Restricted Access
    • Size : 177,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.