Item Infomation


Title: Về khái niệm thông tin và các thuộc tính làm nền của giá trị thông tin
Authors: Đoàn, Phan Tân
Issue Date: 2001
Abstract: Ngày nay, ở đâu trong đời sống hàng ngày, ở đâu cũng thấy người ta nói tới thông tin: thông tin là nguồn lực của sự phát triển; chúng ta đang sống trong thời đại thông tin; một nền công nghiệp thông tin, một xã hội thông tin đang hình thành... Quả thật thông tin là khái niệm cơ bản của khoa học cũng là khái niệm trung tâm của xã hội trong thời đại chúng ta. Mọi quan hệ, mọi hoạt động con người đều dựa trên mỗi hình thức giao lưu thông tin nào đó. Mọi tri thức đều bắt nguồn bằng một thông tin về những điều đã diễn ra, về những cái người ta đã biết, đã làm. Và điều đó luôn xác định bản chất và chất lượng của những mối quan hệ của con người
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3490
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

40

VIEWS & DOWNLOAD

18834

Files in This Item:
Thumbnail
  • VeKNiemTTin và CacThuocTinhLamNenGTriCuaTT_BaiBao_ (1).pdf
      Restricted Access
    • Size : 177,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.