Item Infomation


Title: 40 năm Đại học Văn hóa Hà Nội - Khắc phục khó khăn, đổi mới toàn diện, vững bước đi lên
Authors: Đoàn, Phan Tân
Issue Date: 1999
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Điểm qua những mốc son trong quá trình hình thành và phát triển Đại học Văn hóa Hà Nội giai đoạn 1959 - 1999.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3484
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • 40namDHVH KhacPhucKK, DoiMoiTD,VungBuocDiLen_Baibao_ (1).pdf
      Restricted Access
    • Size : 153,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.