LĨNH VỰC VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI (48)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 48

 • Article


 • Authors: Nông, Anh Nga (2017)

 • Các nghi lễ trong gia đình của người Tày ở Cao Bằng đã có những biến đổi nhất định, Các nghi lễ trong gia đình của ngườii Tày thể hiện ở một số khía cạnh khác nhau, cả về nội dung lẫn hình thúc. Tuy nhiên, những bản xa trung tâm huyện lỵ, ít chịu ảnh hưởng của lối sống đô thị hon thì sự biến đổi có tốc độ chậm hơn các bản gần kế huyện. Nhúng biến đổi về nghi lễ trong gia đình của người Tày ở Cao Bằng diễn ra bởi nhiều nguyên nhân, sự cộng cư lâu đời đã tạo nên sự giao lu, ảnh hưởng văn hóa giữa các tộc người, sự vay muộn các yếu tố văn hóa của nhau để làm phong phú thêm bản sắc văn hóa tộc nguời mình. Nói về việc giao thoa, tiếp biến văn hóa thì người Tày ở Cao Bằng cũng chịu ảnh hưởn...

 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Uyên (2017)

 • Là nghi lễ quan trọng của đàn ông Dao quần chẹt. Nếu chưa trải qua lễ cấp sắc dù có trưởng thành về mặt sinh học, lấy vợ sinh con, thì vẫn được coi là chưa trưởng thành.n Lễ cấp sắc không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn mang nghĩa xã hội sâu sắc, nghi lễ cấp sắc phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và trải qua nhiều nghi thức bắt buộc mang đặc trưng của văn hóa Dao rất rõ nét

 • Article


 • Authors: Ninh, Thị Thương (2018)

 • Đào tạo nguồn nhân lực văn hóa du lịch ở Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã đi được chẳng đường 25 năm. Đây là dấu mốc ý nghĩa đối với giảng viên và sinh viên Khoa Văn hóa du lịch, đồng thời cũng là thời điểm quan trọng cho việc đánh giá của Trường và Khoa về hoạt động đào tạo để có thể nâng cao chất lượng trong một bối cảnh mới. Bài viết đề cập khái quát về bối cảnh chung, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của đào tạo nhân lực ngành du lịch tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, góp phần xác lập định hướng chiến lược cho công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Vân (2018)

 • Thiên Y A Na là hiện tượng tín ngưỡng - văn hóa độc đáo ở duyên hải Trung Bộ Việt Nam. Hiện nay, tín ngưỡng thờ Thiên Y A Na không chỉ là tín ngưỡng thờ Mẫu phổ biến mà còn là một hiện tượng văn hóa độc đáo, đặc trưng của người Việt ở Trung Bộ. Hệ thống di tích vật thể và phi vật thể liên quan đến tín ngưỡng thờ tự Thiên Y A Na ở Trung Bộ rất phong phú và đa dạng, có giá trị lớn về kiến trúc, điêu khắc và tâm linh. Nó phản ánh lịch sử và văn hóa của vùng đất, là những dữ kiện quan trọng để tìm hiểu về đất và con người nơi đây.

 • Article


 • Authors: Ninh, Thị Thương (2018)

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển nhanh chóng và có sự tác động đến mọi lĩnh vực của xã hội trong đó có đào tạo nguồn nhân lực văn hóa. Bài viết đi vào khái quát chung về cách mạng công nghiệp 4.0, nhận diện các tác động của nó tới đào tạo đại học cũng như một số vấn đề cơ bản cần quan tâm để nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng.

 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Kiều Nga (2018)

 • Nói về những biến đổi, ảnh hưởng, tác động qua lại giữa bối cảnh tái định cư đối với văn hóa tinh thần của người Dao và cách mà người Dao thích ứng với bối cảnh đã chi phối như thế nào đến sự biến đổi văn hóa tinh thần của họ.

 • Article


 • Authors: Chử, Thị Thu Hà (2019)

 • Đại học Văn hóa Hà Nội là trường đại học lớn nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong 60 năm qua, Trường không chỉ đào tạo cho Đất nước hàng chục nghìn cán bộ văn hóa, mà còn có nhiều đóng góp cho công tác nghiên cứu văn hóa, tham gia hoạch định chính sách của Nhà nước về văn hóa. Trong bối cảnh phát triển, hội nhập hiện nay, công tác nghiên cứu khoa học của trường cần đẩy mạnh hơn nữa, vì nó có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và là một thước đo khẳng định thương hiệu của nhà trường. Nội dung bài viết đề cập đến 3 vấn đề cơ bản : Sự cần thiết của nghiên cứu khoa học đối với nâng cao chất lượng đào tạo, thực trạng nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng vi...

 • Article


 • Authors: Chử, Thị Thu Hà (2015)

 • Trước đòi hỏi của thực tiễn Cách mạng năm 1943, Tổng Bí thư Trường Chinh đã thay mặt cho trung ương Đảng soạn thảo Đề cương văn hóa Việt Nam. Sự ra đời của Đề cương được đánh giá như ngọn đuốc soi đường, định hướng tư tưởng, nhận thức cho toàn dân ta trong cuộc đấu tranh với nền văn hóa thuộc địa, tiến lên xây dựng chế độ mới, nền văn hóa mới. Một trong những giá trị nổi bật của bản Đề cương lịch sử là đề ra ba nguyên tắc, ba tính chất cơ bản của nền văn hóa : Dân tộc hóa, Đại chúng hóa và khoa học hóa. Những nguyên tắc đó đi vào thực tiễn, tạo ra sự chuyển biến sâu sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Cách mạng Việt Nam. 75 năm đã đi qua, bối cảnh trong nước và quốc...

 • Article


 • Authors: Chử, Thị Thu Hà (2015)

 • Bài viết đề cập 4 vấn đề chính : Một là, khẳng định tầm quan trọng của việc chủ động học tập của sinh viên trong đào tạo ở bậc đại học, đặc biệt là đào tạo theo học chế tín chỉ. Hai là, nêu lên một số thực trạng của việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trường Đại học văn hóa Hà Nội. Ba là, chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến thực trạng này. Cuối cùng, đề xuất một số giải pháp để nâng cao tính chủ động tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trường Đại học văn hóa Hà Nội trong thời gian tới.

 • Article


 • Authors: Chử, Thị Thu Hà (2016)

 • Từ đầu tháng Chạp, người Dao ở Ba Vì đã ăn Tết cuối năm. Đây là dịp để anh em họ hàng, bà con làng bản xum vầy, đoàn tụ. Họ ngồi cùng nhau quanh mâm cỗ lá, có chén rượu nồng và chúc nhau mọi lời chúc tốt đẹp nhất. Cỗ lá thể hiện phong cách ẩm thực độc đáo của người Dao, có từ xa xưa, nay đã trở thành truyền thuyết văn hóa của họ.

 • Article


 • Authors: Chử, Thị Thu Hà (2018)

 • Khai thác giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc phục vụ phát triển du lịch hiện đang được nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đặc biệt quan tâm. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sự tham gia của cộng đồng địa phương vào các hoạt động du lịch không chỉ đem lại lợi ích cho chính cộng đồng, mà còn là giải pháp cho phát triển du lịch bền vững, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tộc người, góp phần bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Là một huyện nằm ở vị trí cửa ngõ quan trọng của tỉnh Sơn La, kết nối Sơn La với các tỉnh vùng Tây Bắc và thủ đô Hà Nội, Mộc Châu có nhiều tiềm năng về tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch cộng đồng. Với 12 dân tộc sinh sống trê...

 • Article


 • Authors: Hoàng, Văn Hùng (2015)

 • Phong tục tập quán vốn là những đặc trưng mang đậm nét văn hóa của từng cộng đồng tộc người; có những phong tục "ăn sâu, bám rễ" duy trì mối quan hệ, sự ổn định trong cộng đồng theo một trật tự nhất định, nếu nó bị phá vỡ, xáo trộn, thay đổi sẽ dẫn đến những biến đổi trong đời sống cộng đồng, xã hội. Việc nghiên cứu, bảo tồn giá trị văn hóa phong tục của các dân tộc là việc làm cần thiết, trong đó có tục làm vía ( lễ buộc chỉ cổ tay ) - một hoạt động văn hóa lễ tục mang màu sắc tín ngưỡng dân gian truyền thống của đồng bào Thái ở miền Tây Nghệ An.

 • Article


 • Authors: Hoàng, Văn Hùng (2015)

 • Hang Bua là một hang động núi đá, được hình thành cùng với quá trình kiến tạo địa tầng núi non ở đây đã hàng triệu năm. Trải qua thời gian, nước trong kẽ đá liên tục chảy thành các giọt thạch nhũ, tạo nên những hình thù kỳ thú, sinh động. Hang Bua không chỉ là thắng cảnh mà còn gắn với sinh hoạt văn hóa của người Thái. Lễ hội Hang Bua là lễ hội vùng, có hoạt động phong phú và mang nhiều đấu ấn cổ của cư dân Thái gốc nông nghiệp.

 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Uyên (2016)

 • Bài viết giới thiệu về quan niệm về cái chết, cách làm ma cho người chết, các nghi thức chính trong tang lễ của người Dao Quần Chẹt. Các nghi thức trong tang lễ bao gồm: đám tang chôn cất thi hài; làm gối cho người chết, phát khăn tang; tìm thầy cúng, chuẩn bị chôn cất, chia tài sản cho người chết; lễ đưa đám; lễ an táng. Sau đó là các nghi lễ sau chôn cất là lễ rửa nhà, lễ gọi hồn người chết, lễ cất đất cho người chết, làm đám chay tiễn hồn.

 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Uyên (2017)

 • Ba Vì, Hà Nội là nơi cư trú tập trung của 2000 người Dao Quần Chẹt. Mặc dù có điều kiện sinh sống đặc biệt hơn so với đồng tộc ở những địa phương khác nhưng họ vẫn giữ cho mình những nét văn hóa độc đáo, trong đó có hôn nhân. Trong hôn nhân, những nghi lễ được thực hiện nhằm mục đích công nhận cuộc sống vợ chồng, để đôi nam nữ bắt đầu một cuộc sống mới. Vì vậy, nó được quy định nghiêm ngặt bởi những nguyên tắc, chuẩn mực của cộng đồng.