LĨNH VỰC VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI (75)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Khánh Ngọc (2020)

 • Cũng như các dân tộc khác trong cộng đồng 54 dân tộc anh em trên lãnh thổ Việt Nam, người Chăm nói chung, người Chăm ở Ninh Thuận nói riêng, có một nền nghệ thuật múa đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa tộc người, đóng góp vào sự đa dạng của nghệ thuật múa Việt Nam. Múa của người Chăm thường gắn với lễ hội, với những nghi lễ tín ngưỡng tôn giáo, phục vụ cho đời sống tâm linh của cộng đồng và mang đậm tính thiêng.

 • Article


 • Authors: Triệu, Thị Nhất (2022)

 • Lễ cấp sắc là một lễ lớn trong hệ thống nghi lễ của người Dao ở Việt Nam, nơi hộ tụ nhiều bản sắc văn hóa mang dấu ấn rất riêng. Lễ cấp sắc được coi là lễ chứng thực cho sự trưởng thành của đàn ông Dao, để họ được tham gia và quyết định các công việc, hoạt động lớn của gia đình, dòng họ và cộng đồng. Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang là địa bàn cư trú của nhóm người Dao Đỏ, cộng đồng nơi đây đã lưu giữ, bảo tồn và phát huy lễ cấp sắc, thể hiện bản sắc độc đáo của văn hóa tộc người

 • Article


 • Authors: Triệu, Thị Nhất (2022)

 • Trên cơ sở tiềm năng sẵn có của địa phương, huyện Vị Xuyên đã và đang khai thác các sản phẩm du lịch tâm lịch, lịch sử, văn hóa, du lịch cộng đồng, sinh thái,... Hiện nay, nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch chưa đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch của huyện. Các lao động chủ yếu chưa qua đào tạo. Đa số là lao động trình độ thấp, lao động tự do chưa được đào tạo nghiệp vụ cơ bản, chưa đáo ứng được yêu cầu về dịch vụ du lịch. Khả năng ngoại ngữ và sử dụng công nghệ còn nhiều hạn chế.

 • Article


 • Authors: Triệu, Thị (2022)

 • Có thể nói, lễ hội truyền thống là một hiện tượng văn hóa được hình thành và phát triển trong những điều kiện địa lý, lịch sử, văn hóa kinh tế nhất định, gắn với những đặc điểm văn hóa vật thể và tâm linh cộng đồng. Lễ hội truyền thống là môi trường hay còn gọi là "bảo tàng sống" cho các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, các làng hay vùng miền, thậm chí là quốc gia dân tộc được trường tồn, phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác.

 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Uyên (2022)

 • Lễ hội truyền thống là một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng được hình thành từ lâu đời và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của người việt, thể hiện đặc trưng văn hóa của từng tộc người, từng khu vực. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, dưới tác động của cơ chế thị trường, sự mở cửa giao lưu, đã tác động không nhỏ đến công tác tổ chức và quản lý lễ hội. Sự tác động đó có cả những yếu tố tích cực, tuy nhiên sự chi phối của yếu tố thương mại, yếu tố lợi nhuận trong tổ chức lễ hội đang là một đe dọa tới việc bảo tồn giá trị văn hóa cổ truyền và bản sắc dân tộc trong lễ hội. Điều này đòi hỏi cần có những nhìn nhận thấu đáo để đưa ra những giải pháp hạn chế tác động ti...

 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Kiều Nga (2022)

 • Lễ hội chính là nơi thể hiện rõ nhất sinh hoạt đời sống con người và từ những ước vọng tâm linh của cộng đồng. Có thể nói, lễ hội chính là nơi bảo tồn và phát huy tốt nhất các truyền thống văn hóa của cộng đồng, dân tộc. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều lễ hội đã bị biến tướng, đặc biệt là vấn đề văn hóa ứng xử trong lễ hội đã làm mất đi phần nào giá trị của hoạt động truyền thống tốt đẹp này. Từ thực tế này, đêr gìn giữ nét đẹp văn hóa của các lễ hội truyền thống, bên cạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, giá trị của lễ hội, ý thức thực hiện nếp sống văn minh trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là vô cùng quan trọng.

 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Kiều Nga (2022)

 • Nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng, du lịch Hà Giang còn được biết đến là nơi hội tụ những nền văn hóa đặc sắc của hơn 20 dân tộc anh em. Thương hiệu du lịch Hà Giang vì thế đã định vị trong lòng du khách: một điểm đến kỳ vĩ, nên thơ, giàu bản sắc. Điều này vừa là yếu tố thuận lợi, đồng thời cũng mang lại những khó khăn nhất định cho chiến lược phát triển du lịch của huyện VỊ Xuyên.

 • Article


 • Authors: Chử, Thị Thu Hà (2022)

 • Năm 2008, địa giới của Hà Nội được mở rộng. Từ đó, không gian văn hóa của Thủ đô thêm màu sắc với những giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc thiểu số là người Dao và người người Mường. Tuy nhiên, tác động của đô thị hóa cũng dẫn đến nguy cơ mai một bản sắc văn hóa của những cộng đồng người này. Trên cơ sở phân tích những biến đổi văn hóa truyền thống của cộng đồng người Dao ở Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, tham luận xin đưa ra một số giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đệp của cộng đồng người Dao nơi đây.

 • Article


 • Authors: Chử, Thị Thu Hà (2022)

 • Trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có các loại hình diễn xướng, trò chơi dân gian thì cộng động có vai trò quyết định, nhưng hơn hết là vai trò trung tâm của những "báu vật nhân văn sống " đang nắm giữ, thực hành, sáng tạo, trao truyền những giá trị văn hóa vô giá của cộng đồng. Để phát huy hiệu quả vai trò và trách nhiệm của các nghệ nhân tỏng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thì cần phải khẩn trương điều chỉnh, xây dựng những chính sách phù hợp đối với nghệ nhân, đặc biệt cần có chính sách đặc thù dành cho nghệ nhân người dân tộc thiểu số.

 • Article


 • Authors: Chử, Thị Thu Hà (2021)

 • Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mọi quốc gia đều gắn liền với sự mở rộng và phát triển đô thị, trong đó Việt Nam không phải ngoại lệ. Là một trong hai đô thị có tốc độ phát triển nhanh nhất cả nước, thành phố hà Nội nhiều lần thay đổi địa giới hành chính để phù hợp với quy hoạch phát triển Thủ đô theo từng giai đoạn. Dưới tác động của đô thị hóa, diên mạo thôn, xã người Dao thay đổi theo hướng khang trang, hiện đại. Cùng với đời sống kinh tế được nâng cao là những biến đổi mạnh mẽ trong văn hóa truyền thống theo hướng hòa nhập với văn hóa của người Kinh trong vùng và theo xu thế văn hóa độ thị hiện đại.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Vân; Nguyễn, Ngọc Quý; Nguyễn, Thơ Đình; Phạm, Thanh Sơn; Vũ, Thanh Lịch; Nguyễn, Xuân Trường; Nguyễn, Cao Tấn; Nguyễn, Anh Thư (2022)

 • Các kết quả nghiên cứu khảo cổ học năm 2021 đã thu thập thêm nhiều tư liệu quan trọng góp phần là giải ảo lịch sử về Kinh đô Hoa Lư với một vai trò không thể thay thế trong lịch sử dân tộc, là mạch nguồn hình thành Kinh đô Thăng Long và nghệ thuật Lý - Trần phát triển rực rỡ trong lịch sử - nghệ thuật VIệt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị lịch sử văn hóa quý bấu đã hiển hiện, mảnh đất Hoa Lư - Ninh Bình vẫn còn nhiều bí ẩn vẫn còn nằm trong lớp mây mù lịch sử chưa được hiểu hết.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Vân (2022)

 • Lễ hội là sinh hoạt văn hóa dân gian nguyên hợp mang tính cộng đồng cao, được hình thành trong quá khứ ở môi trường tự nhiên, môi trường xã hội - văn hóa cụ thể được nhân dân nuôi dưỡng và phát triển, trở thành một thành tố đặc biệt trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc. Cùng với những hoạt động tế lễ mang đậm tính nhân văn thì ở mỗi lễ hội còn diễn ra nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian như múa rối, chèo, quan họ, đấu vật, chọi gà, cờ tướng, cờ người... Có thể thấy môi trường lễ hội chính là nơi giúp cộng động bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa một cách tốt nhất.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Vân (2021)

 • Từ ngã ba sông Bôi đến kinh đô Hoa Lư là một vùng đất có bề dày lịch sử nằm trong thung lũng rìa phía Đông Nam của dãy núi Hoành Liên Sơn, thuộc địa phận huyện Nhu Quan, Gia Viễn và một phần huyện Hoa Lư (Ninh Bình). Đây là một vùng đất cổ tả - hữu ngạn sông Bôi, gắn với một vùng văn hóa tiêu biểu của cư dân cổ Việt - Mường, gắn với thân thế và sự nghiệp của vua Đinh Tiên Hoàng - người khởi nghiệp triều Đinh trong buổi đầu quốc gia độc lập.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Vân (2022)

 • Ninh Bình là vùng đất cổ với sự đa dạng của tự nhiên và bề dầy lịch sử - văn hóa, gắn liền với khối cư dân Việt - Mường, cộng đồng được coi là cư dân bản địa, chủ nhân nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ, là tổ tiên trực tiếp của người Việt và người Mường. Trên cơ sở tầng văn hóa Việt - Mường bản địa đó, cùng với quá trình chống Bắn thuộc và tiếp thu, hội nhập có chọn lọc văn hóa bên ngoài (văn hóa Hán, Phật giáo, Đạo giáo,...) đã góp phần hình thành nên bản sắc văn hóa Ninh Bình đa dạng và độc đáo, góp phần làm nền tảng vũng chứ để ĐInh Bộ Lĩnh vươn lên thống nhất đất nước, xây dựng quốc gia độc lập. Những giá trị văn hóa, nhân văn đó là nền tảng, là nguồn lực to lớn cần phải được giữ gìn và...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Vân (2021)

 • Thiên Y A Na là hiện tượng tín ngưỡng - văn hóa độc đáo của người Việt ở miền Trung. Bà vốn là Thần Mẹ xứ Po Inu Nưgar của người Chăm, được tiếp biến trở thành Thánh Mẫu Thiên Y A Na của người Việt. Ở xứ Quảng ( Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi), tín ngưỡng thờ Thiên Y A Na rất phổ biến, được hiện diện với nhiều tên gọi khác nhau ở dạng chính danh hay hóa thân, như: Bà Chúa Ngọc, Bà Chúa Xứ, Bô Bô phu nhân, Chủ Ngung Ma Nương,... Bà hiện diện trong đời sống tâm linh của người Việt ở khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, từ rừng núi đến biển đảo, ở tất cả ngành nghề. Có thể thấy, hiếm có vị thần nào mang nhiều tư cách như Thánh mẫu Thiên Y A Na trong hệ thống thần linh của người Việt ở n...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Vân (2021)

 • Văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên rất coi trọng hôn nhân và gia đình, điều đó được thể hiện rất rõ qua hệ thống luật tục còn được duy trì đến ngày nay. Luật tục của đồng bào nơi đây có những quy định cụ thể về các mối quan hệ xã hội khác. Hiện nay, những giá trị đạo đức, văn hóa dân tộc người trong luật tục vẫn được coi là chuẩn mực xã hội, là phương thức hữu hiệu để bảo vệ hôn nhân và gia đình của các dân tộc người thiểu số ở Tây Nguyên trước những trái chiều của xã hội hiện đại.