Item Infomation


Title: Du lịch cộng đồng với phát triển kinh tế tộc người thiểu số ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Authors: Vũ, Thị Uyên
Issue Date: 2022
Abstract: Hoàng Su Phì là một huyện vùng cao núi đất phía tây tỉnh Hà Giang nơi cư trú của 12 tộc người thiều số. Đây là huyện nồi tiếng với những thửa ruộng bậc thang đã dược xếp hạng danh thắng Quốc gia. Cùng với đồ là những nương chè shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, đinh Tây Cộn Lĩnh, Chiêu Đầu Thi cao trên 2.400m so với mực nước biển. Bên cạnh đó, người các dân tộc thiểu số trong huyện còn giữ nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày nay. Đó là tiềm năng, thể mạnh cho việc phát triển du lịch của huyện Hoàng Su Phì. Khoảng chục năm trờ lại đây, bên canh sản xuất nông nghiệp, các tộc người thiều số ở Hoàng Su Phủ đã biết làm đu lịch cộng đồng dễ có thêm nguồn thu nhập, đảm bảo đời sông kinh tế cho gia đình, bảo tồn văn hóa truyền thống. Đây là một hướng đi mới hiện đang được triển khai ở nhiều vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số mang lại hiệu quả thiết thực.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/19174
Appears in Collections:LĨNH VỰC VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • vũ thị uyên Vhdt chồng 3.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.