Item Infomation


Title: Vai trò của các trường phổ thông dân tộc nội trú với vấn đề bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Authors: Triệu, Thị Nhất
Issue Date: 2022
Abstract: Trang phục truyền thống là một trong các yếu yếu tố văn hóa không thể thiếu mang bản sắc văn hóa đặc trưng riêng của mỗi tộc người. Trang phục không chỉ để bảo vệ cơ thể chống lại những điều kiện bất lợi của môi trường thời tiết mà còn là vật trang trí, làm đẹp cho cơ thể. Mỗi dân tộc lại có bộ trang phục riêng biệt bởi màu sắc, kiểu dáng, cách thức may, trang trí riêng, thể hiện tâm lý, truyền thống thẩm mỹ, cũng như ý thức rõ ràng về sự phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Tuỳ theo từng dân tộc, họ có những quy định riêng về trang phục phù hợp với lứa tuổi, môi trường mặc nó và địa vị xã hội,... một cách nghiêm ngặt và được mọi thế hệ đều tuân theo. Trang phục phục truyền thống các dân tộc còn là sự sáng tạo của phụ nữ từ tìm kiếm, trồng trọt làm ra nguyên liệu, làm sợi, dệt vải, cắt may, thêu thùa, trang trí,... đều được thực hành bởi bàn tay khéo léo của người phụ nữ. Ngày nay, trang phục truyền thống các dân tộc có nhiều biến đổi về chất liệu, kiểu đáng, cách may mặc, sử dụng,...
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/19295
Appears in Collections:LĨNH VỰC VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.