Chu Vân Khánh
author picture
Trình độ chuyên môn: Thông tin, Thư Viện
Chức danh: Ths
<p><b>QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC</b>:Từ năm 2002-2003: Công ty CP Máy tính Truyền thông CMC- nhân viên phòng iLib. Từ năm 2003- nay: Giảng viên tại Khoa Thông tin Thư viện- Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội.</p> <p><b>CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU</b>: Phần mềm ứng dụng trong quản lý thông tin và thư viện. Phân tích dữ liệu. Thu thập thông tin.</p> <p><b>CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY</b>: Phân tích dữ liệu, Thu thập thông tin, Phần mềm ứng dụng trong thư viện.</p>

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

374

VIEWS & DOWNLOAD

228

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 9 of 9
 • Article


 • Authors: Chu, Vân Khánh (2019)

 • Công nghiệp 4.0 ra đời kéo theo đó là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã hướng tới một cách tiếp cận mới để đạt được những kết quả không thể có được 10 năm trước nhờ những tiến bộ trong công nghệ. Với vai trò là tổ chức trung gian, tạo điều kiện cho sử dụng tiếp cận nhanh chóng đến thông tin và nguồn cấp tin dưới nhiều hình thức, thư viện là một trong những cơ quan cần có sự thay đổi về chất để đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Bài viết giới thiệu một số mô hình thư viện thông minh trên thế giới và vai trò của cán bộ thư viện - những người tổ chức và vận hành, đồng thời đưa ra những yêu cầu và giải pháp đối với cán bộ thư viện Việt Nam để có thể vừa tận dụng được những điều ki...

 • Article


 • Authors: Chu, Vân Khánh (2019)

 • Hiện nay, Facebook là trang mạng xã hội chiếm thị phần người dùng tin lớn nhất thế giới (khoảng 2,23 tỷ tài khoản). Với lợi thế kết nối cộng đồng nhanh chóng, sức lan tỏa lớn và hoàn toàn miễn phí khi tạo dựng các trang chia sẻ thông tin, đây là phương tiện quảng cáo hữu hiệu cho các tổ chức và cá nhân, trong đó có hệ thống thư viện và trung tâm thông tin. Bài viết nêu lên thực trạng marketing qua mạng xã hội Facebook của hệ thống thư viện công cộng ở Việt Nam. Qua đó, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển loại hình marketing này

 • Article


 • Authors: Đinh, Thúy Quỳnh; Chu, Vân Khánh (2018)

 • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được hình thành trên nền tảng của cuộc cách mạng số, đặc biệt là việc sử dụng Internet. Nội dung của cuộc cách mạng là sự phát triển hệ thống liên kết thế giới thực và ảo trên cơ sở vạn vật kết nối internet (Internet of Things - IoT) và các hệ thống kết nối internet (Internet of System - IoS). Cuộc cách mạng này đã và đang tác động sâu rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có tác động tới nguồn nhân lực thông tin - thư viện. Bài viết trình bày khái quát về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những thách thức mà nguồn nhân lực thông tin - thư viện đang phải đối mặt dưới sự tác động của cuộc cách mạng này. Đồng thời bài viết cũng đưa ra xu thế ph...

 • Article


 • Authors: Chu, Vân Khánh (2018)

 • Trong mô hình đào tạo theo tín chỉ cố vấn học tập (CVHT) có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là yếu tố then chốt trong mối quan hệ giữa nhà trường - sinh viên - thị trường lao động, vừa là chuyên gia tư vấn học tập và việc làm. Tuy nhiên, CVHT thường được các trường đại học giao cho giảng viên đảm nhiệm khiến giảng viên đang bị "quá tải" trong công tác lại gặp thêm nhiều khó khăn. Bài viết này, đề cập đến những khó khăn và đề xuất một số giải pháp khắc phục giúp nâng cao chất lượng trong công tác cố vấn học tập hiện nay.

 • Article


 • Authors: Chu, Vân Khánh (2017)

 • Bài viết nghiên cứu thực trạng dịch vụ thông tin thư viện dành cho người khiếm thị tại một số thư viện tỉnh, thành phố và một số thuận lợi cũng như khó khăn trong quá trình phục vụ đối tượng bạn đọc đặc biệt này. Trên cơ sở những điều kiện chủ quan và khách quan của từng thư viện và các văn bản pháp luật đã được ban hành, bài viết đề cập tới một số giải pháp phục vụ cho việc cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật cũng như nguồn tài liệu nhằm cung cấp cho người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng những dịch vụ thông tin thư viện chất lượng cao cả về sản phẩm và hình thức phục vụ.

 • Article


 • Authors: Trương, Đại Lượng; Chu, Vân Khánh (2015)

 • Bài viết phân tích xu hướng đào tạo cán bộ thông tin – thư viện trên thế giới, đánh giá thực trạng công tác đào tạo cán bộ thư viện ở Việt Nam và đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ Thư viện.

 • Article


 • Authors: Trương, Đại Lượng; Chu, Vân Khánh (2015)

 • Bài viết phân tích xu hướng đào tạo cán bộ thông tin – thư viện trên thế giới, đánh giá thực trạng công tác đào tạo cán bộ thư viện ở Việt Nam và đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ Thư viện.

 • Article


 • Authors: Chu, Vân Khánh (2011)

 • Bài viết phân tích một số mục đích của nghiên cứu khoa học trong sinh viên, lợi ích mà sinh viên thu được qua quá trình tham gia nghiên cứu khoa học. Cuối bài viết đưa ra một số đề xuất nhằm đẩy mạnh phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học của Khoa Thư viện - Thông tin trong những năm tới.