Item Infomation


Title: Marketing qua mạng xã hội facebook trong hệ thống thư viện công cộng ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Authors: Chu, Vân Khánh
Issue Date: 2019
Abstract: Hiện nay, Facebook là trang mạng xã hội chiếm thị phần người dùng tin lớn nhất thế giới (khoảng 2,23 tỷ tài khoản). Với lợi thế kết nối cộng đồng nhanh chóng, sức lan tỏa lớn và hoàn toàn miễn phí khi tạo dựng các trang chia sẻ thông tin, đây là phương tiện quảng cáo hữu hiệu cho các tổ chức và cá nhân, trong đó có hệ thống thư viện và trung tâm thông tin. Bài viết nêu lên thực trạng marketing qua mạng xã hội Facebook của hệ thống thư viện công cộng ở Việt Nam. Qua đó, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển loại hình marketing này
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6714
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.