Nguyễn Văn Thiên
author picture
Trình độ chuyên môn: Thông tin - Thư viện
Chức danh: Tiến sĩ

Trang cá nhân: https://flis.huc.edu.vn/

<p><b>QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC</b>: Từ năm 1992 - 2000 công tác tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Từ năm 2005 - 2007 Trưởng Phòng Nghiệp vụ Thư viện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Từ năm 2008 - 2010 Giám đốc Thư viện Tạ Quang Bửu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Từ năm 2010 - 2017 Phó trưởng Khoa Thư viện - Thông tin Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Từ năm 2018 - nay Trưởng khoa Thông tin Thư viện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.</p> <p><b>CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH</b>: Tổ chức thông tin; Tự động hoá thư viện; Thư viện số; Quản lý hoạt động thông tin thư viện; Chính sách thông tin.</p> <p><b>CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY</b>: Tự động hoá hoạt động thông tin thư viện; Tổ chức thông tin; Xử lý thông tin; Ứng dụng công nghệ trong thư viện hiện đại.</p>

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

55

VIEWS & DOWNLOAD

14

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 1 of 1
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Văn Thiên;  Advisor: PGS.TS. Trần, Thị Minh Nguyệt; TS. Nguyễn Thu Thảo (2017)

  • Luận án hệ thống hóa và làm phong phú thêm những vấn đề cơ sở lý luận về quản lý thư viện hiện đại; Phân tích quá trình chuyển dịch của các thư viện Việt Nam sang mô hình thư viện hiện đại; Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý trong các thư viện hiện đại Việt Nam; Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý trong các thư viện hiện đại Việt Nam.