Nguyễn Văn Thiên
Trình độ chuyên môn: Thông tin - Thư viện
Chức danh: Tiến sĩ
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: Từ năm 1992 - 2000 công tác tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Từ năm 2005 - 2007 Trưởng Phòng Nghiệp vụ Thư viện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Từ năm 2008 - 2010 Giám đốc Thư viện Tạ Quang Bửu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Từ năm 2010 - 2017 Phó trưởng Khoa Thư viện - Thông tin Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Từ năm 2018 - nay Trưởng khoa Thông tin Thư viện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH: Tổ chức thông tin; Tự động hoá thư viện; Thư viện số; Quản lý hoạt động thông tin thư viện; Chính sách thông tin. CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY: Tự động hoá hoạt động thông tin thư viện; Tổ chức thông tin; Xử lý thông tin; Ứng dụng công nghệ trong thư viện hiện đại.
Showing results 1 to 10 of 14
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên (2017)

 • Bài viết này hệ thống hóa và phân tích các luận điểm về mô hình cơ cấu tổ chức trong các thư viện và trung tâm thông tin (TV&TTTT); Khảo sát và phân tích thực trạng mô hình cơ cấu tổ chức trong các TV&TTTT tại Việt Nam; Đề xuất mô hình cơ cấu tổ chức áp dụng cho các TV&TTTT tại Việt Nam.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên (2013)

 • Trong những năm gần đây hoạt động đào tạo nguồn nhân lực thông tin thư viện phát triển một cách mạnh mẽ ở Việt Nam. Thực tế này thể hiện trên nhiều phương diện. Bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, sự phát triển này đã bộc lộ những vấn đề bất cập đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước cần có giải pháp khắc phục. Chỉ như vậy mới đảm bảo được sự phát triển bền vững cho hoạt động đào tạo của ngành và nguồn nhân lực thông tin thư viện được đào tạo mới đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên (2017)

 • Bài viết hệ thống hóa một số vấn đề về dịch vụ thông tin thư viện; Phân tích những quan điểm về dịch vụ thông tin thư viện hiện đại; Khảo sát thực trạng dịch vụ trong các thư viện và trung tâm thông tin (TV&TTTT) tại Việt Nam; Luận bàn về những ưu điểm, tồn tại và đưa ra đề xuất nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin thư viện tại Việt Nam.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên (2020)

 • Test