Nguyễn Văn Thiên
author picture
Trình độ chuyên môn: Thông tin - Thư viện
Chức danh: Tiến sĩ

Trang cá nhân: https://flis.huc.edu.vn/

<p><b>QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC</b>: Từ năm 1992 - 2000 công tác tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Từ năm 2005 - 2007 Trưởng Phòng Nghiệp vụ Thư viện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Từ năm 2008 - 2010 Giám đốc Thư viện Tạ Quang Bửu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Từ năm 2010 - 2017 Phó trưởng Khoa Thư viện - Thông tin Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Từ năm 2018 - nay Trưởng khoa Thông tin Thư viện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.</p> <p><b>CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH</b>: Tổ chức thông tin; Tự động hoá thư viện; Thư viện số; Quản lý hoạt động thông tin thư viện; Chính sách thông tin.</p> <p><b>CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY</b>: Tự động hoá hoạt động thông tin thư viện; Tổ chức thông tin; Xử lý thông tin; Ứng dụng công nghệ trong thư viện hiện đại.</p>

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

1286

VIEWS & DOWNLOAD

693

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 45
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên (2017)

 • Bài viết này hệ thống hóa và phân tích các luận điểm về mô hình cơ cấu tổ chức trong các thư viện và trung tâm thông tin (TV&TTTT); Khảo sát và phân tích thực trạng mô hình cơ cấu tổ chức trong các TV&TTTT tại Việt Nam; Đề xuất mô hình cơ cấu tổ chức áp dụng cho các TV&TTTT tại Việt Nam.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên (2011)

 • Khoa Thư viện - Thông tin Trường Đại học văn hóa Hà Nội gần đây đã triển khai đánh giá, cải thiện chương trình đào tạo với mục tiêu xây dựng được một chương trình đào tạo nguồn nhân lực thư viện thông tin học hiện đại theo mô hình các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, góp phần đẩy nhanh quá trình đổi mới về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và quy trình đào tạo đại học. Bài viết này phân tích sự cần thiết phải đổi mới chương trình đào tạo đồng thời trình bày thực tiễn đổi mới nội dung chương trình đào tạo ngành thư viện thông tin tại Khoa Thư viện - Thông tin Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên (2013)

 • Trong những năm gần đây hoạt động đào tạo nguồn nhân lực thông tin thư viện phát triển một cách mạnh mẽ ở Việt Nam. Thực tế này thể hiện trên nhiều phương diện. Bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, sự phát triển này đã bộc lộ những vấn đề bất cập đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước cần có giải pháp khắc phục. Chỉ như vậy mới đảm bảo được sự phát triển bền vững cho hoạt động đào tạo của ngành và nguồn nhân lực thông tin thư viện được đào tạo mới đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên; Hoàng, Văn Hùng (2023)

 • Quản trị thông tin là việc quản lý các quy trình và các hệ thống tạo ra, thu thập, tổ chức, lưu trữ, phân phối và sử dụng thông tin. Nội hàm của quản trị thông tin có sự khác nhau khi xem xét từ các góc độ khác nhau như trong tổ chức, trong thư viện hay đối với mỗi cá nhân. Kỷ nguyên số với những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi căn bản phương thức của hoạt động quản trị thông tin. Vai trò của chuyên gia quản trị thông tin thay đổi với nhiều nhiệm vụ mới. Những thay đổi này cũng đặt ra những yêu cầu mới về năng lực đối với nhân lực làm việc trong lĩnh vực quản trị thông tin. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chính thức đào tạo nguồn nhân lực quản...