Item Infomation


Title: Xây dựng hệ thống quản lý thư viện theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000 : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
Authors: Nguyễn, Văn Thiên
Issue Date: 2010
Publisher: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Công trình nghiên cứu luận giải những vấn đề lý luận về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản năm 2000; Nghiên cứu áp dựng hệ thống quản ISO 9001 - 2000 vào quản lý các hoạt động trong thư viện và trung tâm thông tin.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3938
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bia.pdf
      Restricted Access
    • Size : 88,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.