LĨNH VỰC DU LỊCH (238)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 238

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thắng (2022)

 • Tóm tắt: Khu Nghi là 199ành kinh tế rất nhạy cảm với các tác động xã hội Đã bị biến đối bởi th: Đồng của những yếu tố rủi ro, điển hình là tác động bờ dịch bệnh CniF-19 đang làm cho ngành Du lịch bị ảnh hưởng nặng cố HÌNH VÀ CON ĐÓ LIỀU Đệu phục hồi. Đại địch Covic từ đã, đang và số con thì động tích 108 đến tinh bỏ các nhà kinh tế trên thế gian trong đó kinh Đỗ tư lịch là một trong những Bnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nguồn nhân lực du lịch bị tác động đầu tiên và kéo dài chưa bắt đầu khi nào mà châu dứt. Độ phát triển ngành du lịch, bên cạnh phát triển sản phẩm đi kính, phát triển thị trưởng thi đầu ti nguồn nhân lực là rất quan trọng ĐỔI DANH tăng sức hấp dẫn cho ngành du lịc...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thắng (2022)

 • Những năm gần đây, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 bùng nổ mạnh mẽ, chuyển đổi số diễn ra ở nhiều lĩnh vực và đặc biệt khi đại dịch Covid-19 xảy ra thì việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đã thúc đẩy dạy và học trực tuyến qua mạng Internet ở nhiều cấp học và ở nhiều loại hình học tập khác nhau với tinh thần “không đến trưởng nhưng không dừng học". Trên thế giới dạy học trực tuyến đã bắt đầu thực hiện từ cách đây khoảng hơn 10 năm. Ở Việt Nam, giảng dạy trực tuyến cũng đã bắt đầu thực hiện vài năm gần đây ở các trung tâm đào tạo ngoại ngữ có đầu tư từ nước ngoài và một số trường đại học top đầu, đặc biệt từ khi ảnh hưởng dịch bệnh só Covid-19. Trong b...

 • Article


 • Authors: Phạm, Lê Trung (2022)

 • Tóm tắt: Huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang trong những năm gần đây nổi lên. là một địa chỉ du lịch đầy tiềm năng, bước đầu có sức hút với khách du lịch trong nước. Xác định được tiềm năng và lợi thể cho phát triển du lịch, mặc dù đã có định và quan tâm nhưng ngành du lịch huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang chưa đạt được những kết quả tương xứng. Vận dụng Marketing địa phương có thể giúp huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang định vị được hình ảnh, đặc trưng, thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thu hút khách du lịch. Chính quyền huyện Lâm Bình cần phải có quan điểm toàn diện về marketing địa phương cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các chủ thể trong mọi hoạt...

 • Article


 • Authors: Phạm, Lê Trung (2022)

 • Tóm tắt Làm Bình là hên vùng cao với trên 60% là dân tộc Tây và một số diện đã nhiều số khác như Dao H Mông điều kiện tự nhiên, môi trường phong phú và bản sắc các bác các hạng thích hợp với phát triển loại hình du lịch sinh thái và du lịch công. đồng Tuy nhiên với đặc điểm dân cư chủ yếu là dân tộc thiểu số sinh sống theo cộng đồng làng, bản đã có những hạn chế về khả năng giao tiếp, ứng xử và hội nhập Tên hóa ứng xử trong hoạt động du lịch là những quy định, những kỹ năng hành về, tố quan trọng trong việc phát triển du lịch của huyện Lâm Bình. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ đánh giá những biểu hiện và nhận thức về văn hoá ứng xử của người dân địa phương trong mỗi trường sống từ...

 • Article


 • Authors: Phạm, Lê Trung (2022)

 • Va ăn hoá Sa Huỳnh đã được phát hiện và nghiên cứu cách đây hơn một thế kỷ. Các nhà khảo cổ, lịch sử và văn hoá đã có những bước tiến lớn về việc nghiên cứu địa bản phân bố, đời sống vật chất và đời sống tinh thần của nền văn hoá này. Bài viết của chúng tôi đi sâu nghiên cứu về tầm mức, vị trí của văn hoá Sa Huỳnh trong một bối cảnh rộng hơn của khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung. Văn hoá Sa Huỳnh đã có những mối giao lưu văn hoá trên chiều rộng, phía bắc đến Đông Sơn và vùng nam Trung Quốc, phía nam và phía tây giao lưu đến các vùng biển ở Thái Lan, quần đảo Philippines, Đài Loan và thế giới Ấn Độ (qua các đồ trang sức bằng đá, thuỷ tỉnh)... Điểm lại các mối giao lưu ...

 • Article


 • Authors: Phạm, Lê Trung (2022)

 • Văn hóa nhà thờ họ ở Bắc Ninh cũng như nhiều đia phương khác nước ta có cội nguồn từ tục thờ cúng tổ tiên đã tồn tại hàng trăm năm. Trên cơ sở thu thập tư liệu, chúng tôi đề cập đến sự biến đổi của nhà thờ họ trong lịch sử, nhất là từ giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ đó đề ra một số giải pháp để phát triển loại hình di tích tín ngưỡng độc đao này.

 • Article


 • Authors: Phạm, Lê, Trung (2022)

 • Từ khi đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới năm 1986, nhất là giai đoạn phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế tăng trưởng mạnh đã ảnh hưởng đến mọi mặt xã hội, trong đó có sự biến đổi của nhà thờ họ. Qua quá trình điền dã, tác giả đã tập hợp 127 tư liệu về nhà thờ họ hiện đang tồn tại ở BẮc Ninh và nhận thấy rằng; Một số nhà thờ họ đã được tu bổ, một số nhà thờ đã được tu bổ, khôi phục mới. nêm cạnh đó, xuất hiện xu hướng người dân làm ăn xa quay về xây dựng nhà thờ họ.

 • Article


 • Authors: Lê, Thanh Tú (2021)

 • Analysis results of a number of sources of documents by qualitative and quantitative methods not only helps the paper explore the multidimensional impacts of climate change on North Central Vietnam's inhabitants over the past few years, but also confirm that Vietnam's North Central region currently possesses a lot of valuable natural resources and favorable natural conditions to integrate into the national economy in the coming time. In addition to a system of stunning beaches, valuable historical sites, a number of iconic world cultural heritages, quintessential scenic landscapes, unique cultural festivals, and a variety of outstanding cultural traditions, Vietnam's North Central pro...

 • Article


 • Authors: Lê, Thanh Tú; Nguyễn, Ngọc Linh (2022)

 • Climate change is one of the biggest concerns of the countries throughout the world in general and Vietnam in particular. Vietnam has been identified as one of the countries that has most been severely affected by climate change such as rising average temperature, high-rising sea level, saline intrusion, flash floods, tube floods. etc. Those changes have directly impacted the lives of people in the community as well as the business activities of enterprises. One of the urgent measures for people to accommodate themselves to and cope with the impacts of climate change is to raise their awareness as well as to come up with policies and methods to support their means of subsistence and b...

 • Article


 • Authors: Lê, Thanh Tú (2022)

 • The Covid-19 pandemic have been making the hardest hit to the tourism industry and there have not been any signs of recovery. To develop the tourism industry, investing in human resources is very important, contributing to increase the attractiveness of the tourism industry, especially in the post- epidemic recovery period. In order to implement Central Resolution No.08 of the Politburo on developing tourism into a key economic sector, on May 28th, 2020, Prime Minister issued the No.24 instruction on promoting the development of skilled workforce, contributing to improve labor productivity and increasing the capacity of national competitiveness in the new situation. This issue has pos...

 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Hải Yến (2022)

 • Mục đích của nghiên cứu này là xác định những yếu tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn điểm đến của khách du lịch MICE nội địa tại vùng đông bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc. Dữ liệu được thu thập bằng cách phóng văn 615 doanh nghiệp vừa và lớn ở Việt Nam. Thông qua việc phân tích nhân tố khẳng định (CFA), mô hình cầu trúc tuyến tính (SEM), kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra được mức độ quan trọng của các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch MICE của các doanh nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu còn đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển du lịch MICE tại vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc,

 • Article


 • Authors: Lê, Việt Hà (2022)

 • Юдиновская верхнепалеолитическая стоянка (15-12 тыс. л.н.) один из зна чимых памятников первобытной эпохи на Русской равнине. Она находится на -западной окраине села. Юдиново Погарского района Брянской области, на мису первой надпойменной террасы правого берега р. Судости, притока р Десны. На территории стоянки над участком культурного слоя совместными силами ленинградских (петербургских) ученых и местных энтузиастов был соз дан мумфицированный комплекс. История его создания связана с историей исследования памятника. Верю палеолитическая стоянка была открыта в 1934 году. В начале сент бря 1934 г. при рытье на колхозном дворе котлована для картофелехранилища колхозником И.С. Юдиновым ...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Việt An, Nguyễn Thị Kim Tin (2022)

 • Аннотация. Тхматхьен-Хюэ - земля, богатая культурными ценностями Вьетнама, родина объектов всемирного наследия, признанных ЮНЕСКО, а также привлекательная туристическая дестинация для иностранных туристов. Помимо этих выдающихся культурных ценностей, легенды, связанные с происхождением названий населенных пунктов, деревень, построек общественности 1 повышают Тхыатхьен-Хюэ, также привлекают ценность этого сообщества. При внимание осмыслении происхождения интерпретации достопримечательностей Тхыатхьен-Хюэ автор применил методы документального исследования, метод интервью в сочетании с реальным наблюдением за командой профессиональных гидов. Результаты показывают, что в настоящее время е...

 • Article


 • Authors: Lê, Việt Hà (2022)

 • Abstract. The term <> (stay + vacation). In a broad sense, the concept is suitable for a more detailed examination of the sights of one country, which is especially important in the context of the Covid-19 pandemic, when travel around the globe is limited. Vietnam is like a precious box with a surprise - each region, city is able to offer tourists exclusive features. Based on the actual situation in the tourism sector in the major cities of Vietnam, the article suggests some solutions for promoting this type of tourism among the population for its development and effective existence in the tourism business.

 • Article


 • Authors: Phan, Thị Bích Thảo; Lê, Việt Hà (2021)

 • РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩИННОГО ТУРИЗМА ВО ВЬЕТНАМЕ (ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ) Фан Тхи Бич Тхао, Ле Вьет Ха Ханойский университет культуры, Вьетнам e-mail: thaophanvhdl@gmail.com e-mail: viethavhdl@gmail.com С.И. Маматова Белгородский государственный институт искусств и культуры e-mail: mamatova75@mail.ru Аннотация. Коммьюнити-туризм (общинный туризм) - это стремительно развивающийся вид туризма, привлекающий большое количество туристов уникальными культурными ценностями. Среди туристов популярны такие известные туристические достопримечательности, как Бан Лак (Май Чау Хоа Бинь); Остров Чам, мыс Камау или лес у Мянь в районе дельты Меконга. Общинный туризм также получил развитие...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Tăng; Lê, Việt Hà (2021)

 • Abstract. After the complete reunification of Vietnam, the first session of the 6th National Assembly in 1976 designated Hanoi as the capital of the Socialist Republic of Vietnam. Having a thousand-year history, having the advantage of being the leading political, administrative, economic, cultural, scientific, educational and diplomatic center of the country, Hanoi is increasingly developing in many areas, including the development of tourism. Every area of Hanoi is a valuable tourist resource that can be used for economic development and tourism. The area on both banks of the Red River is one of these areas. The article discusses plans for the development of tourism on the two banks...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Linh (2022)

 • Аннотация. «Зеленый рост это и цель, и метод устойчивого экономического развития, как для отдельно взятой страны, так и для всего мира. Это стратегия, направленная на максимизацию экономической отдачи при минимизации экологической нагрузки. «Зеленый рост» во Вьетнаме является важной частью устойчивого развития Целью «зеленого роста» во Вьетнаме является переход к низкоуглеродной экономике, обогащение природного капитала становится основным направлением устойчивого экономического развития. Сокращение выбросов и повышение способности поглощать парниковые газы постепенно стали обязательными и важными показателями социально-экономического развития. Развитие общинного туризма в районах ...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Linh (2021)

 • Tóm tắt: Biến đổi khi hậu đang là một trong những mối quan ngại lớn nhất của các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Việt Nam đã được xác định là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động nghiêm trọng nhất từ biến đổi khí hậu như nhiệt độ trung bình tăng, nước biển dâng cao, xâm nhập mặn, lũ quét, lũ ống v.v. Những biến đổi đó đã tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân cộng đồng cũng như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Một trong những biện pháp cấp bách để người dân có thể tự thích nghi và ứng phó với những tác động từ biến đổi khí hậu là nâng cao nhận thức của họ cũng như đưa ra những chính sách, phương pháp hỗ trợ những hoạt động sinh kế; hoạt động kinh do...

 • Book


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Linh (2021)

 • Tóm tắt: Lâm Bình là huyện vùng cao với trên 60% là dân tộc Tây và một số dân tộc thiểu số khác như Dao H'Mông, điều kiện tự nhiên, môi trường phong phú và ban sắc văn hóa nhà đang thích hợp với phát triển loại hình du lịch sinh thái và du lịch cộng www đồng. Tuy nhiên, với đặc điểm dân cư chủ yếu là dân tộc thiểu số sinh sống theo cộng đồng làng, bản đã có những hạn chế về khả năng giao tiếp, ứng xử và hội nhập Văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch là những quy định, những kỹ năng, hành vị, văn minh của các tổ chức, cá nhân tham gia trong hoạt động du lịch. Đây là yếu tố quan trọng trong việc phát triển du lịch của huyện Lâm Bình. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ đánh giá những b...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Linh (2021)

 • Du lịch cộng đồng là một loại hình du lịch rất phổ biến hiện nay, đặc biệt phổ biến ở những vùng dân tộc thiểu số còn khó khăn nhiều về kinh tế. "Loại hình này do cộng đồng sở hữu và điều hành, được quản lý hoặc phối hợp ở cấp cộng đồng góp phần vào sự thịnh vượng của cộng đồng thông qua việc hỗ trợ sinh kế bền vững và bảo vệ các truyền thống văn hóa xã hội có giá trị và các nguồn tài nguyên di sản văn hóa nhiên " Chính vì vậy, đây là loại hình du lịch đáp ứng được hầu hết các tiêu chí của tăng trưởng xanh. Những hiệu quả đạt được của du lịch cộng đồng đáp ứng được khả cao những chỉ số để đánh giá tăng trưởng xanh của một địa phương như chỉ số: Hiệu suất sử dụng năng lượng; Môi trường...