Trương Đại Lượng
author picture
Trình độ chuyên môn: Thông tin - Thư viện
Chức danh: PGS. Tiến sĩ

Trang cá nhân: https://huc.edu.vn/

<p><b>CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY</b>:

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

330

VIEWS & DOWNLOAD

185

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 18
 • Article


 • Authors: Trương, Đại Lượng; Lê, Thị Thúy Hiền (2011)

 • Bài viết nhằm mục đích làm sáng tỏ khái niệm liên hiệp thư viện, khẳng định sự cần thiết của việc hợp tác giữa các thư viện trong bối cảnh hiện nay, trình bày thực trạng hoạt động liên kết của các Liên hiệp thư viện đại học phía Bắc và phía Nam. Trên cơ sở đó tác giả phân tích cơ hội và thách thức đối với các thư viện đại học ở Việt Nam, đồng thời nêu các mục tiêu đạt được thông qua việc tăng cường hợp tác giữa các thư viện đại học. Tác giả khẳng định tăng cường liên kết là xu thế tất yếu giúp các thư viện đại học vượt qua thách thức, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

 • Article


 • Authors: Trương, Đại Lượng (2017)

 • Đánh giá dịch vụ thông tin thư viện hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng dịch vụ, quản lý có hiệu quả các nguồn lực và trở thành tiền đề cho việc hoạch định các chính sách thư viện. Đánh giá dịch vụ thông tin thư viện là hoạt động dành được sự quan tâm lớn của cộng đồng thư viện – thông tin. Bài viết trình bày ý nghĩa của việc đánh giá dịch vụ thôn tin thư viện, giới thiệu và đi sâu phân tích các mức độ và kỹ thuật đánh giá dịch vụ thông tin thư viện.

 • Article


 • Authors: Trương, Đại Lượng (2018)

 • Đánh giá dịch vụ thông tin thư viện hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng dịch vụ, quản lý có hiệu quả các nguồn lực và trở thành tiền đề cho việc hoạch định các chính sách thư viện. Đánh giá dịch vụ TT-TV là hoạt động dành được sự quan tâm lớn của cộng đồng TT-TV. Bài viết bày ý nghĩa của việc đánh giá dịch vụ TT-TV, giới thiệu và đi sâu phân tích các mức độ và kỹ thuật đánh giá dịch vụ TT-TV.

 • Article


 • Authors: Trương, Đại Lượng (2017)

 • Bài viết trình bày ý nghĩa của việc đánh giá dịch vụ thông tin thư viện,giới thiệu và đi sâu phân tích các mức độ và kỹ thuật đánh giá dịch vụ thông tin thư viện

 • Thesis


 • Authors: Trương, Đại Lượng; Chu, Vân Khánh (2015)

 • Bài viết phân tích xu hướng đào tạo cán bộ thông tin – thư viện trên thế giới, đánh giá thực trạng công tác đào tạo cán bộ thư viện ở Việt Nam và đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ Thư viện.

 • Thesis


 • Authors: Trương, Đại Lượng; Chu, Vân Khánh (2015)

 • Bài viết phân tích xu hướng đào tạo cán bộ thông tin – thư viện trên thế giới, đánh giá thực trạng công tác đào tạo cán bộ thư viện ở Việt Nam và đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ Thư viện.

 • Article


 • Authors: Trương, Đại Lượng (2011)

 • Trình bày đặc điểm thị trường đào tạo cán bộ thư viện thông tin hiên nay và xu hướng đào tạo cán bộ thông tin thư viện ở Việt Nam. Phân tích một số tồn tại trong công tác đào tạo. Đồng thời, đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ thư viện thông tin.

 • Article


 • Authors: Trương, Đại Lượng (2019)

 • Chuẩn đầu ra là cụm từ thường được nhắc rất nhiều trên các diễn đàn giáo dục - đào tạo, các cuộc hội thảo từ Trung ương đến các trường. Tuy nhiên, việc xác định chuẩn đầu ra vẫn chưa có cách hiểu thống nhất. Vậy chuẩn đầu ra là gì và mục đích của việc xây dựng chuẩn đầu ra có tác dụng như thế nào đối với công tác đào tạo và kết quả đào tạo đang là một vấn đề mà các cơ sở đào tạo cần phải làm rõ để tích hợp trong sản phẩm đào tạo của cơ sở mình trước khi đưa các sản phẩm này thâm nhập thị trường lao động một cách chính thức. Bài viết giới thiệu khái niệm chuẩn đầu ra, Khung trình độ quốc gia Việt Nam và phân tích thực trạng xây dựng chuẩn đầu ra theo hướng đáp ứng yêu cầu của Khung t...

 • Thesis


 • Authors: Trương, Đại Lượng (2015)

 • Bài viết đề cập đến Marketting trong hoạt động thông tin thư viện đồng thời nói lên sự cần thiết của marketting trong các thư viện và cơ quan thông tin.

 • Thesis


 • Authors: Trương, Đại Lượng (2015)

 • Bài viết đề cập đến Marketting trong hoạt động thông tin thư viện đồng thời nói lên sự cần thiết của marketting trong các thư viện và cơ quan thông tin.