Đinh Thúy Quỳnh
author picture
Trình độ chuyên môn: Thông tin - Thư viện
Chức danh: NCS, Phó CT Công Đoàn Khoa TT, TV
<p><b>QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC </b>: Từ năm 1999-2008 công tác tại Thư viện Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Từ 2008-2014 Phó Giám đốc Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Từ 2014- nay Giảng viên Khoa Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội. <p><b>CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU</b>: Xử lý thông tin, Năng lực thông tin, Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động Thông tin - Thư viện </p> <p><b>CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY</b>: Nhập môn Năng lực thông tin, Phân loại tài liệu, Xử lý thông tin 1, Giao tiếp trong hoạt động Thông tin - Thư viện.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

239

VIEWS & DOWNLOAD

131

Top Country : China

Showing results 1 to 10 of 19
 • Article


 • Authors: Đinh, Thúy Quỳnh; Chu, Vân Khánh (2018)

 • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được hình thành trên nền tảng của cuộc cách mạng số, đặc biệt là việc sử dụng Internet. Nội dung của cuộc cách mạng là sự phát triển hệ thống liên kết thế giới thực và ảo trên cơ sở vạn vật kết nối internet (Internet of Things - IoT) và các hệ thống kết nối internet (Internet of System - IoS). Cuộc cách mạng này đã và đang tác động sâu rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có tác động tới nguồn nhân lực thông tin - thư viện. Bài viết trình bày khái quát về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những thách thức mà nguồn nhân lực thông tin - thư viện đang phải đối mặt dưới sự tác động của cuộc cách mạng này. Đồng thời bài viết cũng đưa ra xu thế ph...

 • Book


 • Authors: Đinh, Thúy Quỳnh (2017)

 • ngày nay sự phát triển của khoa học công nghệ đã mở ra một hường đi mới, đẩy triển vọng cho việc lưu trữ , xử lý thông tin của cơ quan thông tin thư viện , việc sử dụng kỹ thuật số để biểu diễn thông tin đã dẫn đến sự xuất hiện của một loại hình tài liệu mới đó là tài liệu số. với nhiều ưu điểm nổi trội, nguồn tài liệu này còn góp phần làm thay đổi về chất lượng hoạt động . tuy nhiên để xây dụng 1 thư viện số hay xã hơn là việc chia sẻ, khai thác thông tin giữa các thư viện số trong nước cũng như trên thế giới thì bên cạnh những yêu cầu cơ sở vật chất, hệ thống mạng , nguồn lực thông tin, con người,.. các cơ quan thông tin cần phải áp dụng các chuẩn nghiệp vụ tiến tiến phù hợp với điề...

 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thúy Quỳnh (2015)

 • Ngày nay sự phát triển khoa học, công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng, đã làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội. hoạt động thông tin - thư viện cũng không nằm ngoài vòng xoay này. công nghệ đã làm thay đổi cả về chất và lượng của hoạt động thông tin- thư viện. bài viết này này giới thiệu về thay đổi của hoạt động thông tin - thư viện dưới sự tác động của công nghệ thông tin và những yêu cầu đối với các thư viện để có thể đáp ứng được thực tiến

 • Article


 • Authors: Đinh, Thúy Quỳnh (2017)

 • Sự phát triển của khoa học - công nghệ, quá trình toàn cầu hóa, đặc biệt là nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng tin đã tác động không nhỏ tới hoạt động thông tin nói chung và hoạt động phát triển dịch vụ thông tin nói riêng. Nhiều loại hình dịch vụ thông tin cũ đã không còn phù hợp, thay vào đó là những loại hình dịch vụ thông tin mới có khả năng liên kết, chia sẻ, không hạn chế số lượng, thời gian và không gian,... khi khai thác. Bài viết giới thiệu một số loại hình dịch vụ thông tin có xu hướng phát triển trong các thư viện đại học thời gian tới.

 • Article


 • Authors: Đinh, Thúy Quỳnh (2017)

 • Sự phát triển của khoa học - công nghệ, quá trình toàn cầu hóa, đặc biệt là nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng tin đã tác động không nhỏ tới hoạt động thông tin nói chung và hoạt động phát triển dịch vụ thông tin nói riêng. Nhiều loại hình dịch vụ thông tin cũ đã không còn phù hợp, thay vào đó là những loại hình dịch vụ thông tin mới có khả năng liên kết, chia sẻ, không hạn chế số lượng, thời gian và không gian,… khi khai thác. Bài viết giới thiệu một số loại hình dịch vụ thông tin có xu hướng phát triển trong các thư viện đại học thời gian tới.

 • Article


 • Authors: Đinh, Thúy Quỳnh (2016)

 • trong những năm gần đây thuật ngữ kĩ năng thông tin hay kiến thức thông tin được sử dụng nhiều tại các trường đại học ở Việt Nam. bài viết này làm rõ khái niệm thuật ngữ "kiến thức thông tin" hay " kỹ năng thông tin" và định hướng phát triển thuật ngữ này, đẩy mạnh triển khai cho cán bộ và sinh viên tại các trường đại học ở Việt Nam

 • Article


 • Authors: Đinh, Thúy Quỳnh; Phạm, Thị Phương Liên (2019)

 • Đào tạo theo tín chỉ là phương thức đặt việc dạy và học vào đúng với bản chất của nó, đó là đặt người học vào vị trí trung tâm của quá trình đào tạo. Người học được rèn thói quen tự học, tự khám phá kiến thức, có kỹ năng giải quyết vấn đề, tự chủ động thời gian hoàn thành một môn học, một chương trình đào tạo, khắc phục được việc học thụ động, thiếu tư duy phê phán. Với chức năng là nơi sưu tầm, xử lý, lưu trữ và phổ biến thông tin, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin có chất lượng phục vụ cho công tác đào tạo của nhà trường, thư viện đã và đang đóng một vai trò không nhỏ trong việc hỗ trợ công tác dạy và học của người dạy, người học. Bài viết giới thiệu, so sánh những đặc điểm...