Đinh Thúy Quỳnh
author picture
Trình độ chuyên môn: Thông tin - Thư viện
Chức danh: TS, Phó CT Công Đoàn Khoa TT, TV
<p><b>QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC </b>: Từ năm 1999-2008 công tác tại Thư viện Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Từ 2008-2014 Phó Giám đốc Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Từ 2014- nay Giảng viên Khoa Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội. <p><b>CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU</b>: Xử lý thông tin, Năng lực thông tin, Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động Thông tin - Thư viện </p> <p><b>CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY</b>: Nhập môn Năng lực thông tin, Phân loại tài liệu, Xử lý thông tin 1, Giao tiếp trong hoạt động Thông tin - Thư viện.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

328

VIEWS & DOWNLOAD

189

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 22
 • Article


 • Authors: Đinh, Thúy Quỳnh; Chu, Vân Khánh (2018)

 • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được hình thành trên nền tảng của cuộc cách mạng số, đặc biệt là việc sử dụng Internet. Nội dung của cuộc cách mạng là sự phát triển hệ thống liên kết thế giới thực và ảo trên cơ sở vạn vật kết nối internet (Internet of Things - IoT) và các hệ thống kết nối internet (Internet of System - IoS). Cuộc cách mạng này đã và đang tác động sâu rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có tác động tới nguồn nhân lực thông tin - thư viện. Bài viết trình bày khái quát về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những thách thức mà nguồn nhân lực thông tin - thư viện đang phải đối mặt dưới sự tác động của cuộc cách mạng này. Đồng thời bài viết cũng đưa ra xu thế ph...

 • Article


 • Authors: Đinh, Thúy Quỳnh (2021)

 • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được hình thành trên nền tảng của cuộc cách mạng số, đặc biệt là việc sử dụng Internet. Nội dung của cuộc cách mạng là sự phát triển hệ thống liên kết thế giới thực và ảo trên cơ sở vạn vật kết nối internet (Internet of Things – IoT) và các hệ thống kết nối internet (Internet of System – IoS). Cuộc cách mạng này đã và đang tác động sâu rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và văn hóa đọc cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Bài viết góp phần làm rõ thêm khái niệm văn hóa đọc, giới thiệu khái quát về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự tác động của nó tới văn hóa đọc.

 • Article


 • Authors: Đinh, Thúy Quỳnh (2020)

 • Ngày nay, sự phát triển khoa học công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng đã làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội. Hoạt động thông tin – thư viện cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Công nghệ thông tin đã làm thay đổi cả về chất và lượng của hoạt động thông tin – thư viện. Điển hình là sự chuyển mình của các thư viện từ thư viện truyền thống sang thư viện điện tử, thư viện số và tiến tới là Trung tâm Tri thức số. Tuy nhiên, thách thức trong việc xây dựng các trung tâm này đó là vấn đề bản quyền. Bài viết giới thiệu về sự thay đổi của hoạt động thông tin - thư viện dưới tác động của công nghệ thông tin, những vấn đề liên quan đến bản quyền và một số ý kiến nhằm đảm bảo t...

 • Book


 • Authors: Đinh, Thúy Quỳnh (2017)

 • ngày nay sự phát triển của khoa học công nghệ đã mở ra một hường đi mới, đẩy triển vọng cho việc lưu trữ , xử lý thông tin của cơ quan thông tin thư viện , việc sử dụng kỹ thuật số để biểu diễn thông tin đã dẫn đến sự xuất hiện của một loại hình tài liệu mới đó là tài liệu số. với nhiều ưu điểm nổi trội, nguồn tài liệu này còn góp phần làm thay đổi về chất lượng hoạt động . tuy nhiên để xây dụng 1 thư viện số hay xã hơn là việc chia sẻ, khai thác thông tin giữa các thư viện số trong nước cũng như trên thế giới thì bên cạnh những yêu cầu cơ sở vật chất, hệ thống mạng , nguồn lực thông tin, con người,.. các cơ quan thông tin cần phải áp dụng các chuẩn nghiệp vụ tiến tiến phù hợp với điề...

 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thúy Quỳnh (2015)

 • Ngày nay sự phát triển khoa học, công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng, đã làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội. hoạt động thông tin - thư viện cũng không nằm ngoài vòng xoay này. công nghệ đã làm thay đổi cả về chất và lượng của hoạt động thông tin- thư viện. bài viết này này giới thiệu về thay đổi của hoạt động thông tin - thư viện dưới sự tác động của công nghệ thông tin và những yêu cầu đối với các thư viện để có thể đáp ứng được thực tiến

 • Article


 • Authors: Đinh, Thúy Quỳnh (2017)

 • Sự phát triển của khoa học - công nghệ, quá trình toàn cầu hóa, đặc biệt là nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng tin đã tác động không nhỏ tới hoạt động thông tin nói chung và hoạt động phát triển dịch vụ thông tin nói riêng. Nhiều loại hình dịch vụ thông tin cũ đã không còn phù hợp, thay vào đó là những loại hình dịch vụ thông tin mới có khả năng liên kết, chia sẻ, không hạn chế số lượng, thời gian và không gian,... khi khai thác. Bài viết giới thiệu một số loại hình dịch vụ thông tin có xu hướng phát triển trong các thư viện đại học thời gian tới.

 • Article


 • Authors: Đinh, Thúy Quỳnh (2017)

 • Sự phát triển của khoa học - công nghệ, quá trình toàn cầu hóa, đặc biệt là nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng tin đã tác động không nhỏ tới hoạt động thông tin nói chung và hoạt động phát triển dịch vụ thông tin nói riêng. Nhiều loại hình dịch vụ thông tin cũ đã không còn phù hợp, thay vào đó là những loại hình dịch vụ thông tin mới có khả năng liên kết, chia sẻ, không hạn chế số lượng, thời gian và không gian,… khi khai thác. Bài viết giới thiệu một số loại hình dịch vụ thông tin có xu hướng phát triển trong các thư viện đại học thời gian tới.