Item Infomation


Title: Khai thác giá trị văn hóa ẩm thực qua các chương trình du lịch
Authors: Nguyễn, Minh Thúy
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Abstract: Bài viết đề cập đến những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt; xem văn hóa ẩm thực Việt như một tài nguyên du lịch đặc biệt để khai thác, thiết kế chương trình du lịch hấp dẫn cho khách du lịch nước ngoài
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/5766
Appears in Collections:LĨNH VỰC DU LỊCH
ABSTRACTS VIEWS

203

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.