LĨNH VỰC KHOA HỌC CƠ BẢN (94)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 94

 • Article


 • Authors: Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2014)

 • Nghị quyết số 15/NQ-CP, ngày 6/3/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đang được các chuyên gia nhìn nhận là bước đi quan trọng để thúc đẩy quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và góp phần đảm bảo thực hiện được kế hoạch cổ phần hóa DNNN đến năm 2015.

 • Article


 • Authors: Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2014)

 • Năm nay là lần thứ 7 liên tiếp Bảng xếp hạng top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam(VNR500) được chính thức công bố nhằm tôn vinh những thành quả của các doanh nghiệp lớn tiêu biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã đạt được. Thực tế các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều đóng góp đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế tạo công ăn việc làm, góp phần tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tuy nhiên các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang gặp rất nhiều những khó khăn thách thức. Trong phạm vi bài viết này tác giả phân tích và có một số đề xuất nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Ánh Tuyết (2018)

 • Hội nhập vào Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) mang lại những tác động tích cực đối với du lịch Việt Nam đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh giữa các quốc gia trong khu vực. Hợp tác phát triển sản phẩm du lịch ASEAN góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch Việt Nam hiện nay. Để tăng thêm sức hấp dẫn của ngành Du lịch, khắc phục được những tồn tại, tận dụng tốt cơ hội trong AEC, ngành Du lịch Việt Nam cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và tích cực.

 • Article


 • Authors: Đặng, Hà Chi (2018)

 • Chủ nghĩa tư bản của Mác và chủ nghĩa tư bản hiện nay đã trải qua quá trình phát triển biến đổi một cách phức tạp và nhiều những biến đổi đó đòi hỏi chúng ta cần có nhìn nhận về những nghiên cứu của Mác và phát triển hệ thống lý thuyết để có thể nghiên cứu phù hợp hơn về những vấn đề của thực tiễn hiện nay đặt ra. Bài viết chỉ ra những điểm khác biệt về bối cảnh, những nguyên nhân bên trong của chủ nghĩa tư bản thời Mác và hiện nay. Qua đó, chúng tôi muốn khẳng định rằng không có những lỗi logic trong lập luận của Mác dẫn đến những kết luận sai lầm về sự phát triển của xã hội, ở đây cần nhìn nhận rằng Mác đã chỉ ra đúng bản chất, những quy luật nội tại của sự phát triển tư bản chủ ngh...

 • Article


 • Authors: Đặng, Hà Chi; Nguyễn, Anh Tuấn (2019)

 • Derived from identifying the four roles of philosophy in the development of education, the paper addresses the framework for the "triple fields" of Educational science - Philosophy of education - Education (including the theory of ethical education), in which the philosophy of education in particular; thereby defining the content and structure of educational philosophy based on different scientific approaches. All of these arguments are to support the transformation of the teaching model from "impartial" to "constructive", from "focusing on knowledge" to "focusing more on virtue" and and arousing and training capacity for learners.

 • Article


 • Authors: Đặng, Hà Chi (2018)

 • Từ lâu, quan hệ tôn giáo và khoa học, so sánh chúng như những hiện tượng phổ biến của xã hội, đã thu hút sự quan tâm của nhiều thời kỳ. Một trong những quan điểm khá tiêu biểu của một học giả Đông Á - Theo P.A. Payutto - có xu hướng coi thường tôn giáo một cách cắt cổ để hạ thấp khoa học bằng những nhận thức sai lầm, những quan sát và những lập luận phiến diện. Các khía cạnh của cả khoa học và tôn giáo, mối quan hệ thực tế giữa chúng trong đời sống xã hội hiện nay.

 • Article


 • Authors: Đặng, Hà Chi (2016)

 • Nền kinh tế thế giới vừa chuyển mình trong cuộc suy thoái khủng khoảng năm 2008 dẫn đến nhiều thay đổi về kết cấu và những xu hướng mới đòi hỏi những nhận thức của chúng ta phải kịp thời để nhanh chóng có được những bước đi vững chắc vực lại nền kinh tế. Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới đang nhanh chóng tìm lại con đường đó trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó có các định hướng về phát triển kinh tế. Các định hướng này không thể khả thi nếu không có những nghiêm túc nhận thức được các bài học từ những thay đổi của xu thế thời đại mới.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Cương (2017)

 • Lịch sử nhận thức của nhân loại cho thấy có những khái niệm chung xuất hiện từ rất sớm, nhưng trải qua cả một thời gian dài chúng không mất đi cũng không bị thu hẹp lại mà được mở rộng ra và ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển khoa học. Tham luận có mục đích làm rõ sự vận động theo chiều hướng ngày càng lớn dần về nội hàm và ngoại diên của khái niệm, qua đó giúp cho các giảng viên các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh củng cố phương pháp luận trong quá trình luận giải các phạm trù chuyên môn như vật chất, ý thức, cái chung, cái riêng, giai cấp, hàng hóa, lao động, v.v.

 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Huyền (2019)

 • Vai trò của giảng viên không chỉ là chuyên gia về nội dung giảng dạy, người thúc đẩy quá trình học tập, nhà thiết kế chương trình bài giảng mà còn là nhà tư vấn và đánh giá giáo dục. Với tư cách là nhà thiết kế, giảng viên cần đặt người học là trung tâm quá trình dạy và học, thiết kế các tài liệu giảng dạy như thế nào để có thể tích cực học và kích thích người học. Để đảm nhiệm được vai trò vừa là giảng viên, vừa là chuyên gia về nội dung giảng dạy thì giảng viên phải không ngừng học tập trau dồi kiến thức và áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực. Đổi mới đào tạo giảng viên luôn được Đảng ta quan tâm vì giảng viên là người quyết định đến chất lượng giáo dục và đào tạo, là người trực ...

 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Huyền (2015)

 • Quá trình phát triển và giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng giữa các nước đã đưa thế giới đến với những thay đổi to lớn về tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Sự xuất hiện của đô thị hóa là một tất yếu của quá trình hội nhập và phát triển, góp phần to lớn thay đổi bộ mặt của đất nước nói chung và nông thôn nói riêng. Đặc biệt là những thay đổi về lĩnh vực văn hóa, dòng chảy của kinh tế xã hội kéo theo việc du nhập các nền văn hóa, điều đó đã đem lại những tích cực trong việc quảng bá và giao lưu văn hóa những cũng đã xuất hiện mặt tồn tại hạn chế và đặc biệt là tác động của nó tới đời sống văn hóa nông thôn.

 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Huyền (2014)

 • Ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quan tâm tới vấn đề văn hoá. Nội dung chủ yếu trong đường lối văn hóa từ 1930 đến 1943 là về vấn đề tuyên truyền của Đảng, vận động quần chúng nhân dân, đòi một số quyền lợi về tự do ngôn luận, tự do báo chí, bình đẳng nam nữ và phát triển giáo dục... Ở thời kỳ này, Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệt để sử dụng báo trí công khai làm công cụ tuyên truyền hết sức sắc bén. Đến năm 1943, trong bối cảnh lịch sử đầu năm 40 của thế kỷ XX, Đề cương văn hóa ra đời đã trình bày hệ thống các quan niệm, phạm trù, các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương châm, nguyên tắc của cuộc vận động văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đây là kết quả của tư duy lý luậ...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Huy; Nguyễn, Ngọc Quý (2017)

 • Vietnam wrestling appeared in antiquity. Legend and anecdote of wrestling are abundant and various. Wrestling is the sport contributing to achievements of Vietnam sports in the international arena. Therefore, it needs to preserve, maintain, invest and orient for the development of Vietnam wrestling. Môn Vật Việt Nam xuất hiện từ xa xưa. Truyền thuyết và giai thoại về môn vật rất nhiều và đa dạng. Vật là môn thể thao đóng góp nhiều vào thành tích của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Vì vậy, cần phải bảo tồn, duy trì, đầu tư và định hướng cho sự phát triển của môn vật Việt Nam.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Quý (2019)

 • Việc nâng cao sức khỏe, thể chất cho sinh viên để đáp ứng nhu cầu công việc trong cuộc sống là hết sức quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, từ vài năm trở lại đây, công tác giáo dục thể chất (GDTC) của trường Đại học Văn hóa Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn và có nhiều hạn chế do điều kiện sân tập chật hẹp. Với quy mô và loại hình đào tạo của trường ngày càng lớn lên tới trên 1300 sinh viên, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giáo dục. Từ đó, đặt ra những thách thức lớn đòi hỏi nhà trường phải giải quyết để đảm bảo và nâng cao chất lượng GDTC cho sinh viên.

 • Article


 • Authors: Lại, Vũ Kiều Trang (2018)

 • From the first year, students of Hanoi University of Culture are studying basis sciences. There are the foundation courses for the entire learning process, including General Psychology. The course provides students with a holistic perspective on the spiritual life of the human person, which will guide the application of the theory of the subject to life as well as in the field odd career-oriented activities in the future. In the process of learning, the instructor can organize activities to help students discover new knowledge while at the same time helping students to develop their soft kills, bring excitement to students, help improve teaching effectiveness. Ngay từ năm nhất, sinh v...

 • Article


 • Authors: Trần, Thị Mai Thanh; Lại, Vũ Kiều Trang;  Advisor: Bài viết trình bày vai trò của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục giá trị cho học sinh. Đưa ra phương pháp kết hợp giáo dục giá trị giữa ba lực lượng: gia đình- nhà trường và xã hội. (2019)

 • -