Item Infomation


Title: Du lịch ẩm thực: Kinh nghiệm thế giới và thực hiện ở Việt Nam
Authors: Vương,Xuân Tình
Issue Date: 2018
Abstract: Du lịch ẩm thực là khái niệm mới xuất hiện trên thế giới khoảng 20 năm nay, song được nhiều quốc gia đón nhận và phát triển thành loại hình du lịch hấp dẫn, chỉ sau du lịch văn hóa và cảnh quan. Để phát triển du lịch này, thế giới đã có những tổ chức liên quan và nhiều quốc gia xây dựng, triển khai các chiến lược, kế hoạch. Ở Việt Nam, du lịch ẩm thực mới được đề cập ở các bài viết và hội thảo, được một số công ty thực hiện, song chưa chú trọng ở tầm chiến lược, kế hoạch phát triển du lịch của đất nước. Để góp phần đẩy mạnh loại hình du lịch này trong thời gian tới, tác giả đề xuất một số khuyến nghị về phương thức tổ chức, quản lý, nghiên cứu và truyền thông
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/4418
Appears in Collections:LĨNH VỰC DU LỊCH
ABSTRACTS VIEWS

267

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • tl39.pdf
      Restricted Access
    • Size : 420,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.