Item Infomation


Title: Tin học và đào tạo cử nhân văn hóa
Authors: Đoàn, Phan Tân
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Trình bày về mối liên quan giữa sự phát triển thông tin toàn cầu và vấn đề đào tạo cử nhân văn hóa. Điểm qua một số nét chính trong quá trình đưa tin học vào chương trình đào tạo cử nhân văn hóa tương lại.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3498
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • TinHoc&DaoTaoCuNhanVanHoa_bai bao_.pdf
      Restricted Access
    • Size : 210,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.