Item Infomation


Title: Thư viện số trong ngữ cảnh văn hóa xã hội
Authors: Đỗ, Quang Vinh
Issue Date: 2001
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Trả lời câu hỏi: "Thư viện số là gì?". Đồng thời, trình bày các vấn đề nghiên cứu Thư viện số trong ngữ cảnh văn hóa xã hội.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3492
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.