Item Infomation


Title: Ẩm thực chay với sự phát triển du lịch ở Hà Nội
Authors: Phan, Thị Bích Thảo
Lê, Thị Ngọc Anh
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về ẩm thực và ẩm thực chay. Đồng thời, phân tích thực trạng kinh doanh và trình bày giải pháp đưa ẩm thực chay vào hoạt động du lịch ở Hà Nội.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/2915
Appears in Collections:KHOA DU LỊCH
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Lê Thị Ngọc Anh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.