OER-Văn bản, hình ảnh (9)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9

 • Article


 • Authors: Ngô Văn Tháp (2019)

 • Chuyển đổi số (digital transformation) đang trở thành chiến lược tại các doanh nghiệp, tổ chức, các trường đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở nước ta hiện nay. Các công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud computing) giúp mọi người tiếp cận thông tin nhanh hơn, tổng hợp hơn, làm thay đổi bản chất quá trình biến thông tin thành tri thức. Trong bối cảnh đó, ứng dụng thư viện số trên môi trường điện toán đám mây là một trong những bước tiến đầu tiên hướng tới mô hình đại học số, thúc đẩy quá trình phát triển thư viện trong các trường đại học. Bài viết này đề cập ứng dụng mô hình thư viện số đại học trong môi trường điện ...

 • Learning Object


 • Authors: Nhóm nghiên cứu học liệu mở ĐHVHHN (2023)

 • Trong bối cảnh chuyển đổi số Quốc gia, chuyển đổi giáo dục và CMCN 4.0 thì OER là xu hướng phát triển trong hệ thống giáo dục trên thế giới hiện nay. Trong tương lai, hệ thống các học liệu mở sẽ phát huy trong hỗ trợ tài nguyên phục vụ dạy và học, đặc biệt trong giáo dục đại học. OER sẽ trợ giúp cho giáo viên phát huy tốt năng lực của bản thân, đồng thời tác động tích cực đến việc dạy học và mang lại hiệu quả giáo dục cao. Chính vì vậy, các tổ chức giáo dục, các trường đại học cần có những chiến lược để xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục theo hướng mở, qua đó nâng cao hiệu quả và chất lượng của giáo dục cũng như hội nhập vào sự phát triển nền giáo dục thế giới. Trong bản kế ho...

 • Learning Object


 • Authors: Nhóm nghiên cứu học liệu mở ĐHVHHN (2022)

 • Công nghệ ngày nay đã trờ thành một nguồn lực quan trọng không thể thiếu của mỗi một tổ chức. Với trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Văn Hóa Hà Nội thì việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản trị thông tin thư viện là một xu hướng tất yếu phải được diễn ra. Việc ứng dụng các công nghệ vào hoạt động phổ biến thông tin – khâu công việc cuối cùng của hoạt động quản trị thông tin thư viện sẽ giúp tăng cường phát triển các dịch vụ thông tin thư viện như dịch vụ lưu thông tài liệu, cung cấp tài liệu, phổ biến thông tin chọn lọc, truyền thông thư viện, … Qua đó sẽ năng cao được uy tín và hình ảnh của thư viện, thu hút bạn đọc để thư viện thực sự trở thành giảng đường thứ hai của ...

 • Article


 • Authors: Gregor, Miloš, Novelli, Edoardo, Lilleker, Darren, Coman, Ioana A (2021)

 • This edited collection compares and analyses the most prominent political communicative responses to the outbreak and global spread of the COVID-19 strain of coronavirus within 27 nations across five continents and two supranational organisations: the EU and the WHO. The book encompasses the various governments’ communication of the crisis, the role played by opposition and the vibrancy of the information environment within each nation.The chapters analyse the communication drawing on theoretical perspectives drawn from the fields of crisis communication, political communication and political psychology. In doing so the book develops a framework to assess the extent to which state com...

 • Article


 • Authors: Wenkel, Christian (2023)

 • Since the 1970s, environmental issues have become a major concern for European citizens and thus for European politicians. In the same time frame the political sphere in Europe, and in particular within the European Union, has also been undergoing major transformations. Dealing with environmental issues over more than fifty years in a historical perspective enables us to gain a better understanding of these transformations, notably the emergence of a European public sphere and how this is changing decision-making processes. Drawing on recent research results from various disciplines, including history, sociology, law and political sciences, this volume addresses the methodological cha...

 • Article


 • Authors: Edited by Cheryl Hodgkinson-Williams & Patricia B. Arinto (2017)

 • This open access publication forms part of the African Minds peer reviewed, academic books list, the broad mission of which is to support the dissemination of African scholarship and to foster access, openness and debate in the pursuit of growing and deepening the African knowledge base. Chapters 2 to 15 in this volume have each been reviewed by at least two external reviewers. Chapters 1 and 16, which constitute the introduction and conclusion components of the volume, have not been peer reviewed. Copies of the reviews are available from the publisher on request.

 • Article


 • Authors: Lê Trung Nghĩa (2023)

 • Bài viết nệu ra nguyên tắc của tài nguyên giáo dục mở, hệ thống các giấy phép liên quan đến tài liệu mở. Hướng dẫn cách tạo dựng tài nguyên giáo dục mở qua các phần mềm nguồn mở.