Browsing by Author Đỗ, Thị Quyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Quyên (2016)

 • Bảo hộ quyền tác giả (QTG) trong hoạt động xuất bản là một trong hoạt động xuất bản là một trong những nhiệm vụ quan trọng cấp bách của các cơ quan quản lý nhà nước,đồng thời là mong muốn chung của cá nhân,tổ chức,doanh nghiệp có như cầu sáng tạo, khai thác và thụ hưởng tác phẩm trong xã hội. trong thực tế, QTG ở Việt Nam hiện nay đang bị vi phạm một cách nghiêm trọng đã đặt ra một số vấn đề với hoạt động này ở Việt Nam. Để giải quyết những tồn tại nói trên, cần thực hiện đồng bộ và kịp thời một hệ thống giải pháp cần thiết giai đoạn hiện nay

 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Quyên (2018)

 • Bài viết nhận diện đúng bản chất hoạt động xuất bản trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế nhằm định hướng quản lý và tổ chức hiệu quả, phát huy vai trò chức năng hoạt động xuất bản trong công tác tư tưởng văn hóa của Đảng, phát huy chức năng kinh doanh của các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành đẩy mạnh công tác đổi mới : tự chủ và nâng cao năng lực cạnh tranh là việc làm cần thiết có ý nghĩa thực tiễn hiện nay

 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Quyên (2017)

 • Thị trường văn hóa là dạng thị trường của loại hàng hóa đặc thù trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Sự ra đời và phát triển của thị trường văn hóa ở Việt Nam cũng muộn hơn với các quốc gia trên thế giới. Sản phẩm, dịch vụ văn hóa là loại hàng hóa đặc biệt đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của con người. Ngoài vai trò thị trường đối với sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của quốc gia, thị trường văn hóa còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển toàn diện con người trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế hiện nay. Vì vậy, nội hàm quản lý thị trường văn hóa cần được nhận diện đúng, đủ để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy thị trường văn hóa phát triển đúng hướng đáp ứ...

 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Quyên (2017)

 • Thị trường, thị trường văn hóa là một thuật ngữ quen thuộc gắn liền với đời sống kinh tế xã hội của cộng đồng. Nhưng văn hoá bao gồm các sản phẩm và dịch vụ văn hóa được sáng tạo, sản xuất ra các giá trị văn hóa tinh thần

 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Quyên (2019)

 • Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn - ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hoá cao và nội dung văn hoá sâu sắc; có khả năng thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội,chính trị, đối ngoại và an ninh, quốc phòng. Trong bối cảnh hiện nay, thương hiệu có vai trò quan trọng trong việc quyết định hướng đi, tầm nhìn, chuỗi giá trị tạo dựng, thậm chí là sự sinh tồn của doanh nghiệp/ngành trên thị trường trong và ngoài nước. Thực tiễn ngành công nghiệp không khói đã phát triển mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu và nhu cầu tham quan du lịch của công chúng vượt ra khỏi giới hạn lãnh thổ quốc gia. ...

 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Quyên (2018)

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) ngày nay đang tác động lan tỏa vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội nhân loại, từng phút, từng giờ tác động mạnh mẽ đến hết thảy các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên toàn cầu. Hoạt động xuất bản trong nước với những đặc thù riêng có trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng cũng đang chịu một sức ép lớn từ CMCN 4.0 với những thay đổi không chỉ ở phạm vi, quy mô, phương thức mà còn là sự thay đổi căn bản về tính chất hoạt động. CMCN 4.0 cũng đang đặt ra một số yêu cầu cấp bách đối với công tác đào cán bộ xuất bản, phát hành hiện nay, đó cũng chính là nội dung mà bài viết hướng tới

 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Quyên (2019)

 • Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm (XBP) là một trong những ngành đào tạo ra đời từ những năm đầu trong lịch sử truyền thống 60 năm phát triển và trưởng thành của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Trong 60 năm lịch sử của Trường, nhiều thế hệ cán bộ giảng viên đã thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp đào tạo của Khoa và Trường, cung cấp hàng ngàn cán bộ phát hành cho các nhà xuất bản, các đơn vị doanh nghiệp phát hành, cơ quan văn hóa truyền thông trên cả nước. Mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo ngành Kinh doanh XBP từng bước đổi mới trên cơ sở kế thừa và hội tụ những thành tựu đạt được trước đó, gắn kết với yêu cầu của thời đại và hướng tới xu hướng phát triển trong tương lai nhằm đáp ứn...