Lý Thị Mỹ Dung
author picture
Trình độ chuyên môn: Công nghệ thông tin
Chức danh: Ths
<p><b>QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC</b>:Từ 1998-2023 công tác tại Đại học Văn hoá </p> <p><b>CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU</b>: Công nghệ thông tin và truyền thông </p> <p><b>CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY</b>:Tin học đại cương, Mạng máy tính.</p>

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

42

VIEWS & DOWNLOAD

12

Top Country : China

Showing results 1 to 4 of 4
 • Article


 • Authors: Lý, Thị Mỹ Dung (2018)

 • Tác giả bài nghiên cứu đưa ra một vài giải pháp về những ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và công tác thông tin thư viện của thư viện trường, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường ta. Hiện nay việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo sinh viên ở Trường Đại học Văn hóa Hà Nội được sử dụng còn ít, không phổ biến ở các khoa chuyên ngành vì thế sinh viên khó có thể vận dụng vào thực tế công việc sau này. Vì vậy việc dạy cho sinh viên một số phần mềm ứng dụng Công nghệ thông tin phù hợp với ngành nghề là thực sự cần thiết và cấp bách trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

 • Article


 • Authors: Lý, Thị Mỹ Dung (2017)

 • Thư viện số đang là một hình thức được bạn đọc quan tâm nhất trong thời kỳ công nghệ số hiện nay. Nhưng làm sao để thư viện số luôn hoạt động tốt không rơi vào tình trạng nghẽn mạng thì người điều hành cần biết được chất lượng mạng như thế nào? Tác giả đưa ra các kỹ thuật đo lường chất lượng mạng để kiểm tra giám sát mức độ nghẽn cổ chai của mạng, mà không cần những thiết bị đắt tiền, chúng ta vẫn phát hiện những lỗi thường sảy ra với hệ thống mạng Internet cho hoạt động thư viện số được thông suốt.

 • Article


 • Authors: Lý, Thị Mỹ Dung (2017)

 • Thư viện số đang là một hình thức được bạn đọc quan tâm nhất trong thời kỳ công nghệ số hiện nay. Nhưng làm sao để thư viện số luôn hoạt động tốt không rơi vào tình trạng nghẽn mạng thì người điều hành cần biết được chất lượng mạng như thế nào? Tác giả đưa ra các kỹ thuật đo lường chất lượng mạng để kiểm tra giám sát mức độ nghẽn cổ chai của mạng, mà không cần những thiết bị đắt tiền, chúng ta vẫn phát hiện những lỗi thường sảy ra với hệ thống mạng Internet cho hoạt động thư viện số được thông suốt.

 • Article


 • Authors: Lý, Thị Mỹ Dung (2011)

 • Các hệ thống đào tạo trực tuyến với các ưu điểm như giúp người học tiết kiệm chi phí đi lại, dễ dàng tương tác với giáo viên, cập nhật thông tin mới nhất, không hạn chế về khoảng cách... đã và đang là xu hướng phát triển trong ngành giáo dục đào tạo. Đào tạo trực tuyến đã được triển khai ở một số trường Đại học và mang lại rất nhiều lợi ích cho người học.