Lý Thị Mỹ Dung
author picture
Trình độ chuyên môn: Công nghệ thông tin
Chức danh: Ths
<p><b>QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC</b>:Từ 1998-2023 công tác tại Đại học Văn hoá </p> <p><b>CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU</b>: Công nghệ thông tin và truyền thông </p> <p><b>CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY</b>:Tin học đại cương, Mạng máy tính.</p>

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

112

VIEWS & DOWNLOAD

42

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 11 of 11
 • Article


 • Authors: Lý, Thị Mỹ Dung (2023)

 • Quản trị thông tin là việc một tổ chức sử dụng các phương thức để lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát một cách có hiệu quả các nguồn thông tin. Thông tin được khai thác tối đa thông qua quá trình chia sẻ chính xác, tin cậy, an toàn, bảo mật, tuân thủ đúng pháp luật. Người quản trị thông tin phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ bảo mật thông tin, đảm bảo duy trì thiết bị truyền thông tin. Trong môi trường số, hầu hết các lĩnh vực đều cần truyền tải dữ liệu, thông tin qua môi trường mạng, lưu lượng Internet cũng như các dịch vụ nội dung tăng không ngừng, số lượng người dùng cũng gia tăng về số lượng. Vì vậy, quản lý, cải tạo hệ thống mạng cho cộng đồng, quản lý, giám...

 • Article


 • Authors: Lý, Thị Mỹ Dung (2021)

 • Những năm gần đây, việc phát triển thư viện công cộng dành cho thiếu nhi ở nước ta đã được đầu tư đáng kể, cũng có nhiều thay đổi tích cực. Song để duy trì và có hiệu quả cao thì hệ thống thư viện công cộng cần có những đổi mới hơn nữa nhằm thu hút nhiều bạn đọc gần xa. Tạo được ấn tượng, thú vị mỗi khi đến thư viện, tạo ra một sân chơi bổ ích, hứng khởi, có được cảm giác muốn quay lại nhiều lần cho các bạn đọc nhi. Nhất là trong thời kỳ công nghệ phát triển mạnh được ứng dụng nhiều với việc phát triển hệ thống thư viện số trên cả nước ta. Vì thế tác giả muốn gửi tới Hội nghị một vài ý kiến về việc phát triển thư viện công cộng phục vụ thiếu nhi đặc biệt là những vùng nông thôn, vùng ...

 • Article


 • Authors: Lý, Thị Mỹ Dung (2021)

 • Những năm gần đây, việc phát triển thư viện công cộng dành cho thiếu nhi ở nước ta đã được đầu tư đáng kể, cũng có nhiều thay đổi tích cực. Song để duy trì và có hiệu quả cao thì hệ thống thư viện công cộng cần có những đổi mới hơn nữa nhằm thu hút nhiều bạn đọc gần xa. Tạo được ấn tượng thú vị mỗi khi đến thư viện, tạo ra một sân chơi bổ ích, hứng khởi, có được cảm giác muốn quay lại nhiều lần cho các bạn đọc nhi. Nhất là trong thời kỳ công nghệ phát triển mạnh được ứng dụng nhiều với việc phát triển hệ thống thư viện số trên cả nước ta. Vì thế tác giả muốn gửi tới Hội nghị một vài ý kiến về việc phát triển thư viện công cộng phục vụ thiếu nhi đặc biệt là những vùng nông thôn, vùng s...

 • Article


 • Authors: Lý, Thị Mỹ Dung (2021)

 • Việc thay đổi chương trình đào tạo nhằm đáp ứng được nhu cầu của xã hội là việc làm cấp thiết với mỗi trường đại học. Trong những năm gần đây, Khoa Thông tin, Thư viện (Khoa) của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã luôn quan tâm đổi mới, nghiên cứu xây dựng các chương trình, ngành học mới đạt mục tiêu giáo dục đào tạo chất lượng cao. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Khoa cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thêm các chương trình đào tạo mớiđể thu hút được người học và đáp ứng tốt nguồn nhân lực cho xã hội. Trong bài viết này, tác giả tập trung trao đổi về mục đích, vai trò của việc xây dựng chương trình đào tạo ngành học Hệ thống thông tin, từ đó đề xuất một số giải pháp cho việc xây dựng, p...

 • Article


 • Authors: Lý, Thị Mỹ Dung; Nguyễn, Thị Thu Hoa (2021)

 • A virtual assistant is software built on artificial intelligence (AI)'This is a new generation search software, responding to short answers, directly to the user's question. With data of huge knowledge store deeply integrated into the operating system by famous technology companies such as Google Assistant, Siri of Apple, Bixby of Samsung, etc, virtual assistants are to support users to perform operations, analysis and make decisions more easily.

 • Article


 • Authors: Lý, Thị Mỹ Dung; Nguyễn, Đức Phúc (2020)

 • Hiện nay, công nghệ thông tin là một trong những ngành khoa học kỹ thuật quan trọng được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được xác định là chìa khóa thành công của phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin là yếu tố then chốt đảm bảo chất lượng đồng bộ, chuyển dịch nhanh về cơ cấu theo hướng tăng nhanh tỷ lệ nguồn nhân lực có trình độ cao, tăng cường năng lực công nghệ thông tin quốc gia. Kinh nghiệm của các quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này sẽ giúp Việt Nam định hình chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 • Article


 • Authors: Lý, Thị Mỹ Dung (2020)

 • Những năm gần đây, việc phát triển nguồn tài nguyên số trong hệ thống thư viện trên cả nước ngày càng được đầu tư đáng kể. Các thư viện đang nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng mạnh mẽ của người dùng tin trực tuyến hiện nay. Vì thế việc liên kết, chia sẻ thông tin giữa các thư viện là hết sức cần thiết, giúp người dùng tiếp cận được nhiều tài liệu quý giá mà không phải thư viện nào cũng có. Tác giả muốn đưa ra một giải pháp kỹ thuật quản lý tập trung mạng IP để chia sẻ dữ liệu dùng chung giúp cho việc kết nối dữ liệu trong thư viện số ngày càng đạt hiệu quả cao hơn và đẩy mạnh phát triển thư viện thành Trung tâm Tri thức số.

 • Article


 • Authors: Lý, Thị Mỹ Dung (2018)

 • Tác giả bài nghiên cứu đưa ra một vài giải pháp về những ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và công tác thông tin thư viện của thư viện trường, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường ta. Hiện nay việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo sinh viên ở Trường Đại học Văn hóa Hà Nội được sử dụng còn ít, không phổ biến ở các khoa chuyên ngành vì thế sinh viên khó có thể vận dụng vào thực tế công việc sau này. Vì vậy việc dạy cho sinh viên một số phần mềm ứng dụng Công nghệ thông tin phù hợp với ngành nghề là thực sự cần thiết và cấp bách trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

 • Article


 • Authors: Lý, Thị Mỹ Dung (2017)

 • Thư viện số đang là một hình thức được bạn đọc quan tâm nhất trong thời kỳ công nghệ số hiện nay. Nhưng làm sao để thư viện số luôn hoạt động tốt không rơi vào tình trạng nghẽn mạng thì người điều hành cần biết được chất lượng mạng như thế nào? Tác giả đưa ra các kỹ thuật đo lường chất lượng mạng để kiểm tra giám sát mức độ nghẽn cổ chai của mạng, mà không cần những thiết bị đắt tiền, chúng ta vẫn phát hiện những lỗi thường sảy ra với hệ thống mạng Internet cho hoạt động thư viện số được thông suốt.

 • Article


 • Authors: Lý, Thị Mỹ Dung (2017)

 • Thư viện số đang là một hình thức được bạn đọc quan tâm nhất trong thời kỳ công nghệ số hiện nay. Nhưng làm sao để thư viện số luôn hoạt động tốt không rơi vào tình trạng nghẽn mạng thì người điều hành cần biết được chất lượng mạng như thế nào? Tác giả đưa ra các kỹ thuật đo lường chất lượng mạng để kiểm tra giám sát mức độ nghẽn cổ chai của mạng, mà không cần những thiết bị đắt tiền, chúng ta vẫn phát hiện những lỗi thường sảy ra với hệ thống mạng Internet cho hoạt động thư viện số được thông suốt.

 • Article


 • Authors: Lý, Thị Mỹ Dung (2011)

 • Các hệ thống đào tạo trực tuyến với các ưu điểm như giúp người học tiết kiệm chi phí đi lại, dễ dàng tương tác với giáo viên, cập nhật thông tin mới nhất, không hạn chế về khoảng cách... đã và đang là xu hướng phát triển trong ngành giáo dục đào tạo. Đào tạo trực tuyến đã được triển khai ở một số trường Đại học và mang lại rất nhiều lợi ích cho người học.