Lê Thanh Tú
author picture
Trình độ chuyên môn: Ngôn ngữ Anh - Du lịch
Chức danh: Thạc sĩ

Trang cá nhân: https://www.facebook.com/profile.php?id=100029716304865&mibextid=LQQJ4d

<p><b>QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC</b>:Từ 2016 đến nay là giảng viên tiếng Anh chuyên ngành tại khoa Du lịch, Đại học Văn hoá Hà Nội.</p> <p><b>CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU</b>: Văn hoá du lịch; Ngôn ngữ Anh.</p> <p><b>CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY</b>:Tiếng Anh hướng dẫn du lịch; Tiếng Anh khách sạn - nhà hàng du lịch. </p>

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

316

VIEWS & DOWNLOAD

185

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 3 of 3
  • Article


  • Authors: Lê, Thanh Tú (2019)

  • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang trong giai đoạn khởi phát và sẽ tác động đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Việt Nam vì nó không chỉ nhằm vào công nghiệp, nó nhằm vào công nghệ số, đem những thành tựu vượt bậc của công nghệ số tới mọi lĩnh vực, trong đó có du lịch. Ngày 16/1/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nhằm phát triển du lịch Việt Nam toàn diện trên mọi phương diện; và du lịch dựa vào cộng đồng cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Tuy nhiên, khác với các loại hình khác như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mua sắm, du lịch chữa bệnh, d...

  • Article


  • Authors: Lê, Thanh Tú (2019)

  • Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chất lượng là yếu tố then chốt, có tính chất quyết định đối với sự tồn tại của mỗi ngành nghề bởi tính cạnh tranh, nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng gia tăng. Nhu cầu của khách hàng vô cùng đa dạng, biến đổi không ngừng buộc các nhà cung cấp dịch vụ đẩy mạnh trong việc đào tạo kiến thức, kỹ năng, văn hóa và phong cách làm việc cho đội ngũ nhân viên. Thông qua phân tích đánh giá số liệu thứ cấp từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, đưa ra thực trang và đề xuất một số giải pháp đào tạo hướng dẫn viên du lịch hướng tới chuẩn quốc tế nhưng vẫn đảm bảo tính nhân văn.

  • Thesis


  • Authors: Lê, Thanh Tú;  Advisor: Nguyễn, Hữu Hùng (2012)

  • Trình bày những vấn đề về nguồn tin nội sinh với công tác giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Hà Nội, phân tích thực trạng nguồn tin nội sinh tại đây. Đồng thời, đề xuất giải pháp phát triển nguồn tin nội sinh.