Item Infomation


Title: Du lịch cộng đồng trước thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Lê, Thanh Tú
Issue Date: 2019
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang trong giai đoạn khởi phát và sẽ tác động đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Việt Nam vì nó không chỉ nhằm vào công nghiệp, nó nhằm vào công nghệ số, đem những thành tựu vượt bậc của công nghệ số tới mọi lĩnh vực, trong đó có du lịch. Ngày 16/1/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nhằm phát triển du lịch Việt Nam toàn diện trên mọi phương diện; và du lịch dựa vào cộng đồng cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Tuy nhiên, khác với các loại hình khác như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mua sắm, du lịch chữa bệnh, du lịch cộng đồng lại có nhiều thách thức hơn khi cả thể giới hòa chung vào cách mạng công nghiệp 4.0 bởi bản chất của loại hình du lịch này nằm ở con người và những tương tác của cư dân bản địa với khách du lịch. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả muốn tìm hiểu và làm rõ những thuận lợi và khó khăn của du lịch cộng đồng và những thách thức mà du lịch cộng đồng cần đối diện khi bước vào thời đại mới.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6634
Appears in Collections:LĨNH VỰC DU LỊCH
ABSTRACTS VIEWS

293

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.