Nguyễn, Hữu Nghĩa
author picture
Trình độ chuyên môn: Thông tin - Thư viện
Chức danh: Tiến sĩ

Trang cá nhân: http://sites.google.com/a/huc.edu.vn/nghianh/

Nguyễn Hữu Nghĩa Tiến sĩ, Giảng viên chính Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội 418 Đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (84) 024 3851 1971 / 161 Di động: (84) 098 245 8686 Email: nghianh@huc.edu.vn Website: www.huc.edu.vn FaceBook: https://www.facebook.com/austinnguyen1976

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

150

VIEWS & DOWNLOAD

71

Top Country : China

Showing results 1 to 10 of 10
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Nghĩa (2011)

 • Bài viết giới thiệu một vài yếu tố có thể vận dụng trong việc đảm bảo chất lượng giảng dạy tại Khoa Thư viện - Thông tin Trường Đại học Văn hóa Hà Nội từ năm 1994 đến nay như:giám sát chương trình, lượng giá từng môn học, khả năng sư phạm.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Nghĩa (2013)

 • Bài viết nghiên cứu, khảo sát và giới thiệu một số phương thức marketing thông quan mạng Internet, nhằm giúp các thư viện đạt hiệu quả tốt hơn trong việc tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của mình.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Nghĩa (2011)

 • Trình bày một số khái niệm về Marketing và "4P". Đồng thời, giới thiệu thêm đặc điểm của một số "P" khác, có thể tham khảo vận dụng linh hoạt trong các chương trình hành động Marketing Thư viện Thông tin.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Nghĩa (2018)

 • Hiện nay, có rất nhiều yếu tố tác động đến hoạt động marketing trong thư viện. Bài viết tập trung phân tích những tác động của yếu tố vi mô và vĩ mô đến hoạt động marketing trong thư viện công cộng: Cơ cấu tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, kinh phí, người dùng tin, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Nghĩa;  Advisor: PGS.TS.Nguyễn Thị Lan Thanh; PGS.Ts.Trần Thị Quý (2017)

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động Marketing tại thư viện công cộng.Nêu lên thực trạng các hoạt động Marketing trong các thư viện công cộng ở Việt Nam và đưa ra giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing trong các thư viện công cộng ở Việt Nam.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Nghĩa (2017)

 • Đối với hoạt động của một thư viện đại học, việc chủ động tiếp cận và cung cấp dịch vụ thông tin thư viện cho người dùng tin ngày càng trở nên cấp thiết. Bài viết tập trung vào giới thiệu một số hoạt động tương tác đa chiều giữa cán bộ thư viện đại học và người dùng tin là giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên nhằm thúc đẩy các dịch vụ thông tin thư viện hỗ trợ người dùng tin khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin của thư viện.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Nghĩa (2017)

 • Đối với hoạt động của một thư viện đại học, việc chủ động tiếp cận và cung cấp dịch vụ thông tin thư viện cho người dùng tin ngày càng trở nên cấp thiết. Bài viết tập trung vào giới thiệu một số hoạt động tương tác đa chiều giữa cán bộ thư viện đại học và người dùng tin là giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên nhằm thúc đẩy các dịch vụ thông tin thư viện hỗ trợ người dùng tin khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin của thư viện.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Nghĩa (2018)

 • Đối với hoạt động của một thư viện đại học, việc chủ động tiếp cận và cung cấp dịch vụ thông tin thư viện cho người dùng tin ngày càng trở nên cấp thiết. Bài viết tập trung vào giới thiệu một số hoạt động tương tác đa chiều giữa cán bộ thư viện đại học và người dùng tin là giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên nhằm thúc đẩy các dịch vụ thông tin thư viện hỗ trợ người dùng tin khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin của thư viện.