Nguyễn, Hữu Nghĩa
author picture
Trình độ chuyên môn: Thông tin - Thư viện
Chức danh: Tiến sĩ

Trang cá nhân: http://sites.google.com/a/huc.edu.vn/nghianh/

Nguyễn Hữu Nghĩa Tiến sĩ, Giảng viên chính Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội 418 Đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (84) 024 3851 1971 / 161 Di động: (84) 098 245 8686 Email: nghianh@huc.edu.vn Website: www.huc.edu.vn FaceBook: https://www.facebook.com/austinnguyen1976

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

0

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 1 of 1
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Hữu Nghĩa;  Advisor: PGS.TS.Nguyễn Thị Lan Thanh; PGS.Ts.Trần Thị Quý (2017)

  • Cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động Marketing tại thư viện công cộng.Nêu lên thực trạng các hoạt động Marketing trong các thư viện công cộng ở Việt Nam và đưa ra giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing trong các thư viện công cộng ở Việt Nam.