CƠ SỞ DỮ LIỆU THỰC HÀNH : [1155]


Logo

Sub-communities within this community

abc3 [0]

Collections in this community

ABC [0]

abc2 [0]

Lớp Thư viện Hòa Bình [122]

Cụ thể hóa phát triển khu du lich Quốc gia Hồ Hòa Bình, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình và các quy hoạch khác có liên quan nhăm mục tiêu phát triển Hồ hòa Bình trở thành điểm đến của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ với các sản phẩm đặc trưng gắn với văn hóa Mường và hệ sinh thái lòng hồ.

Lớp thư viện Đà nẵng-nhóm 2 [18]

Tài liệu, hướng dẫn tìm hiểu du lịch Đà Nẵng