Item Infomation


Title: Nhu cầu tin của người dùng tin Trường Đại học Hùng vương tỉnh Phú Thọ
Authors: PGS.TS. Trần, Thị Minh Nguyệt
Phạm, Thị Ánh Tuyết
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về nhu cầu tin của người dùng tin, làm rõ vai trò của nghiên cứu nhu cầu tin đối với hoạt động thông tin thư viện tại Trung tâm thông tin tư liệu thư viện Trường Đại học Hùng vương; Khảo sát thực trạng nhu cầu tin của người dùng tin và khả năng đáp ứng nhu cầu tin của Trung tâm thông tin tư liệu thư viện Trường Đại học Hùng vương; Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng và phát triển nhu cầu tin tại Trung tâm thông tin tư liệu thư viện Trường Đại học Hùng vương.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/8316
Appears in Collections:NGÀNH THÔNG TIN THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

96

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • Phạm Thị Ánh Tuyết.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.