Item Infomation


Title: Thực trạng và những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thể thao ngoại khóa của sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội
Authors: Phạm, Thế Hoàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Văn hóa Hà Nội
Abstract: Hoạt động thể thao ngoại khóa có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc rèn luyện sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cho sinh viên sau những giờ học tập nghiên cứu căng thẳng. Bên cạnh đó, những hoạt động này còn tạo cho sinh viên có một đời sống tinh thần lành mạnh, tạo hứng thú và niềm đam mê trong học tập nghiên cứu. Bài viết nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội, từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả cho những hoạt động này. Tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phân tích, so sánh, nghiên cứu lý luận, điều tra, thống kê... để tìm hiểu thực trạng và có những giải pháp phù hợp nhất với đặc thù thể trạng sức khỏe của sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Tác giả đã tiến hành nghiên cứu và điều tra thực tế trên đối tượng là sinh viên thuộc trường, từ những số liệu thu thập được, tác giả đã chỉ ra những nhân tố cơ bản có ảnh hưởng đến hoạt động thể thao ngoại khóa của sinh viên trong trường. Từ đó, tác giả có những đề xuất và kiến nghị với các cấp lãnh đạo để chất lượng của những hoạt động thể thao ngoại khóa của sinh viên trong trường ngày càng được nâng cao hơn nữa.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6488
Appears in Collections:LĨNH VỰC KHOA HỌC CƠ BẢN
ABSTRACTS VIEWS

611

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.