Item Infomation


Title: Sự chấp nhận sách điện tử của sinh viên tại Việt Nam
Authors: Chử,Bá Quyết
Issue Date: 2019
Abstract: Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và internet, sự xuất hiện của sách điện tử đã làm thay đổi cách thức sử dụng sách và văn hóa đọc của công chúng, nhất là đối với sinh viên, những người tiếp cận nhanh với công nghệ hiện đại và cũng là đối tượng đọc sách rất đông đảo trong xã hội. Bài viết khảo sát tình hình sử dụng sách điện tử của sinh viên tại Việt Nam, đối chiếu so sánh với một số nghiên cứu cùng loại trên thế giới. Việc sử dụng sách điện tử đã mang lại nhiều lợi ích và cả những hạn chế cho sinh viên, từ đó đưa ra một số trao đổi nhằm giúp cho việc sử dụng sách điện tử của sinh viên ngày càng hữu ích hơn.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/5590
Appears in Collections:LĨNH VỰC XUẤT BẢN VÀ KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM
ABSTRACTS VIEWS

233

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt3-đã chuyển đổi.pdf
      Restricted Access
    • Size : 526,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.