LĨNH VỰC XUẤT BẢN VÀ KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM (51)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 51

 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Phê (2021)

 • Vốn văn hóa thể chế hóa của Hà Nội và khả năng khai thác cho phát triển kinh tế là những vấn đề đã được UBND Thành phố Hà Nội đặt ra nhiều kỳ họp quan trọng. Tuy nhiên, do các nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, cho đến nay việc nhận diện vốn văn hóa thể chế hóa của Hà Nội và Khai năng khai thác cho phát triển kinh tế hầu như vẫn đang "dậm chân tại chỗ". Nội dung dưới đây sẽ đề cập cụ thể đến vấn đề trọng tâm này, từ đó, đưa ra một số ví dụ đối với thành phố Hà Nội trong công cuộc phát triển của thủ đo trong tương lai gần.

 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Phê (2021)

 • Trong chuyên đề này, để góp phần thảo luận về vai trò của vốn văn hóa trong quá trình phát triển kinh tế, nhóm tác giả muốn đi vào tìm hiểu khái niệm vốn văn hóa, khung kinh tế, qua đó đề xuất mô hình cụ thể nhằm gợi mở cho sự vận dụng vốn văn hóa và quá trình phát triển kinh tế.

 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Phê (2021)

 • Nội dung bài viết tập trung vào lí luận, thực trạng về cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vai trò của vốn văn hóa trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Vốn văn hóa có vai trò rất lớn trong đời sống của cá nhân cũng như cộng đồng. Nó có thể tác động tới các lĩnh vực, các khía cạnh của kinh tế - xã hội nói chung và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói riêng. Bài viết đưa ra xu hướng và vai trò của vốn văn hóa trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xuất phát từ thực trạng của quá trình chuyển dịch, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy chuyển dịch đúng định hướng, đảm bảo nền kinh tế thành phố phát triển bền vững

 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Phê (2021)

 • Việc đánh giá những nhân tố tác động tới việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp đại học có ý nghĩa thực tiễn cao, làm cơ sở để đảm bảo cân đối cung cầu trên thị trường lao động hay nói cách khác để đảm bảo sự kết nối giữa đào tạo và sử dụng lao động tốt nghiệp đại học. Bài viết này sử dụng số liệu điều tra khảo sát năm 2020 của Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực về việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học.

 • Article


 • Authors: Lê, Thi Phương Nga (2022)

 • Hiện nay, xu hướng số hóa và các lợi ích của phương thức xuất bản điện tử là rõ ràng và không thể đảo ngược. Các sản phẩm của xuất bản điện tử hiện tại đã không chỉ giới hạn ở sách điện tử, sách nói, mà mở rộng nội hàm, bao gồm e-learning, video... thậm chí kết hợp tất cả format trong một xuất bản sản phẩm. Vì vậy, việc điều chỉnh quy định cảu pháp luật liên quan đến xuất bản và phát hành xuất bản sản phẩm điện tử rất cần thay đổi, cập nhật để hỗ trợ và tạo điều kiện cho loại hình xuất bản này phát triển.

 • Article


 • Authors: Lê, Thị Phương Nga (2020)

 • Du lịch di sản văn hóa ngày nay là một xu thế và thành tố quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam, là hình thức "xuất khẩu văn hóa" hiệu quả trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Viêt Nam, truyền bà các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam đến với bạn bề quốc tế, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội.

 • Article


 • Authors: Phạm, Hương Giang (2022)

 • Media Literacy (thông hiểu truyền thống) đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu và giáo dục về truyền thông. Nó là khung tiếp cận mang tính sư phạm đối với quá trình sống, làm việc và trở thành một công dân của TK XXI, khi mà sự hội tụ của các phương tiện truyền thông đại chúng và công nghệ trên phạm vi toàn cầu đã làm thay đổi cách chúng ta học tập và tri nhận về thế giới. Với sự thay đổi và phát triển không ngừng của các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong ky nguyên số, những nền tảng vốn có của giáo dục gặp nhiều thách thức; việc học tập chỉ dựa vào những tài liệu in ấn không còn phù hợp và hiệu quả, bởi mọi công dân toàn cầu đều cần có năng lực diễn giải; đồng thời cần học cách ...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thi Ngọc Lâm (2022)

 • Do yêu cầu tưf thực tiễn xuất bản, để tồn tại, phát triển, nhất là trong giai đoạn hiện nay, các nhà xuất bản phải chuyển mình bằng việc thúc đẩy chuyển đổi số. Đây là một xu thế tất yếu trong các lĩnh vực, trong đó có ngành Xuất bản. Tuy nhiên, đó là xu thế của sự phát triển trong tương tác, chứ không phải là sự thay thế, chuyển từ sách in sang sách điện tử.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thúy Linh (2021)

 • Trong những năm gần đây, các xu thế toàn cầu như Internet, mạng xã hội.. đã làm thay đổi và mang lại cho ngành Xuất bản thế giới sự chuyển mình đáng kể. Truyền thông chuyển đổi từ truyền thống sang số hóa đã tạo ra sự tác động đến phương thức xuất bản, nhu cầu và hành vi đọc của độc giả, hoạt động kinh doanh xuất bản sản phẩm. Đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến ngành công nghiệp xuất bản thế giới, nhưng sự chuyển đổi số ngành Xuất bản đã giúp toàn ngành nhanh chóng thích ứng với những khó khăn và nỗ lực vượt qua đại dịch.

 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Bích Phượng (2021)

 • Tuyên truyền trên mạng xã hội là một trong những hình thức quan trọng trong công tác tuyên truyền của tổ chức công đoàn Việt Nam, tác động lên nhận thức, làm cho giai cấp công nhân, đội ngũ tri thức và người lao động thấm nhuần quan điểm, chủ trương, đường lối, chế độ chính sách và Nghị quyết cỉa Đảng, quy định, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ mọi người hăng hái thực hiện, biến quan điểm, chủ trương và chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước thành hiện thực.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phương Hoa (2021)

 • Quá trình phát triển công nghiệp ở Quảng Ninh đã hình thành một số ngành công nghiệp chủ yếu, trong đó có ngành công nghiệp cơ khí đóng một vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương. Trong những năm qua ngành cơ khí, cụ thể là sản xuất kim khi đã có những bước tăng trương đáng kể, kể cả về quy mô và sản phẩm. Tuy nhiên, hiện nay quá trình chế tạo ra các sản phẩm kim khí cũng gây ô nhiễm môi trường cao. Thêm vào đó, ô nhiễm tiếng ồn, khí thảo cũng xảy ra như các nhà máy sản xuất kim khí có các công đoạn cắt hàn. Bài viết này hướng tới việc sử dụng các tiêu chí thuộc nhóm ) trong Thông tư 17 để đánh giá thực trạng quản lý, thông tin và môi trường của các doanh n...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phương Hoa (2021)

 • Nhiều trường đại học trên thế giới rất coi trọng việc đánh giá việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp, bởi đây chính là những công cụ cung cấp những chỉ báo quan trọng để đo lường mức độ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động của các cơ quan cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời, đây cũng chính là tiêu chí quan trọng quyết định thương hiệu của mỗi trường đại học. Khảo sát đánh giá việc làm sinh viên sau tốt nghiệp địa học đã được nhiều nước trên thế giới triển khai.

 • Article


 • Authors: Đỗ Thị Quyên (2017)

 • Sau 5 năm triển khai phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ, kể từ ngày 12/12/2012 đến nay, so với phương thức đào tạo niên chế, đào tạo tín chỉ có nhiều ưu thế và mang lại những thành tựu nhất định bên cạnh những bất cập không mong muốn. Nhìn nhận đánh giá lại một chặng đường ngắn những đầy thử thách và sự nỗ lực cùa toàn thể cán bộ giảng viên của các bộ phận Khoa, Phòng, Ban nhà trường dưới sự chỉ đạo nhất quán và xuyên suốt của Đảng ủy, Ban giám hiệu.

 • Article


 • Authors: Đặng, Bích Phượng (2018)

 • Bài viết viết về những cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với lực lượng lao động nói chung, với lĩnh vực giáo dục - đào tạo và một số giải pháp nâng vao chất lượng giáo dục và đào tạo trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 • Article


 • Authors: Trần,Phương Ngọc (2018)

 • Môn học thương mại điện tử (TMĐT) được đưa vào chương trình đào tạo sinh viên ngành kinh doanh xuất bản phẩm từ năm 2008. Qua 10 năm giảng dạy, môn học cũng đã được điều chỉnh 2 lần cả về nội dung và thời lượng. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ như hiện nay thì việc giảng dạy môn học để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn còn nhiều hạn chế, khi sinh viên không có trang thiết bị thực hành rèn luyện các kỹ năng. trên cơ sở phân tích các yêu cầu và điều kiện giảng dạy môn học, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường kiến thức và kỹ năng kinh doanh trong thương mại điện tử cho sinh viên ngành xuất bản-phát hành trong bối cảnh đào tạo 4.0

 • Article


 • Authors: Trần,Phương Ngọc (2018)

 • Kiến thức thương mại điện tử đã được đưa vào chương trình đào tạo sinh viên ngành xuất bản-phát hành từ năm 2008. Qua 10 năm giảng dạy, môn học cũng đã được điều chỉnh 2 lần cả về nội dung và thời lượng, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp đào tạo cán bộ xuất bản-phát hành đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

 • Article


 • Authors: Phạm,Văn Phê (2018)

 • Bài viết khái quát các vấn đề cơ bản của xuất bản điện tử, về tình hình,xu hướng xuất bản điện tử ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp như điều chỉnh về hành lang pháp lý, tạo cơ sở vật chất chặt chẽ để quản lý hoạt động xuất bản; bồi dưỡng,đào tạo đội ngũ nhân lực nhằm phát triển xuất bản điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới để hòa nhập với xu thế của thị trường xuất bản điện tử trên thế giới

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thúy Linh (2018)

 • Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 một cuộc cách mạng sản xuất mới gắn liền với những đột phá chưa từng có về công nghệ, liên quan đến kết nối internet, điện toán đám mây,in 3D, công nghệ cảm biến, thực tế ảo,.. Tại Việt Nam, cuộc cách mạng 4.0 này đã và đang có những ảnh hưởng lớn, dự báo sẽ làm thay đổi căn bản cách chúng ta sống, làm việc và sản xuất. Nâng cao trình độ ngoại ngữ và tăng cường kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin cho sinh viên là yếu tố quan trọng giúp các em có thể nhanh chóng hội nhập với xã hội hiện đại và làm việc ở mọi nơi với tư cách của công dân toàn cầu