Item Infomation


Title: Phố đi bộ thương mại du lịch - sản phẩm du lịch đặc trưng ở các thành phố lớn Trung quốc
Authors: Bùi,Thanh Thủy
Issue Date: 2018
Publisher: Tạp chí nghiên cứu Văn hóa
Abstract: Hình thức đi bộ trong phố đã xuất hiện ở nhiều thành phố lớn trên thế giới, và đã sớm trở thành một loại sản phẩm du lịch phổ biến, thời thượng. Những năm gần đây, trước tốc độ phát triển đô thị, du lịch, sự thông thương, giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia, việc hình thành các phố đi bộ thương mại du lịch ngày càng nhiều. Đây là một trong những mô hình mang bản sắc văn hóa đặc trưng, thúc đẩy phát triển nền kinh tế trên thế giới. Ở mỗi nơi, phố đi bộ đều mang đến tính đặc trưng cùng sự đa dạng giải trí, thân thiện và tính kết nối cộng đồng được đề cao giúp thu hút đông đảo du khách. Việc tạo dựng và tổ chức các con phố đi bộ nhằm đáp ứng tốt những giá trị về mặt xã hội, văn hóa, kinh tế, môi trường, đảm bảo được tính hấp dẫn cho du lịch là nội dung của bài viết này với minh chứng được tìm kiếm từ đất nước Trung Quốc, nơi có những phố đi bộ thương mại du lịch nhiều nhất trên thế giới
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/5540
Appears in Collections:LĨNH VỰC DU LỊCH
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tài liệu 26-đã chuyển đổi.pdf
      Restricted Access
    • Size : 314,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.