Item Infomation


Title: Trần Nhân Tông dưới góc nhìn văn hóa
Authors: Nghiêm,Thị Thu Nga
Issue Date: 2018
Publisher: Tạp chí nghiên cứu Văn hóa
Abstract: Bàn về văn hóa Việt Nam thời trung đại và văn hóa thời đại Lý- Trần, không thể không nhắc đến Trần Nhân Tông. Ông đã có những đóng góp to lớn về nhiều lĩnh vực văn hóa như: văn hóa chính trị, văn hóa ngoại giao, văn hóa quân sự, văn hóa nghệ thuật, văn hóa tôn giáo. Dấu ấn Trần Nhân Tông đã làm thay đổi diện mạo văn hóa Lý- Trần và đã đánh những mốc son trong lịch sử văn hóa dân tộc. Với những đóng góp đặc biệt đó, Trần Nhân Tông đã trở thành một bậc minh quân với trí tuệ vượt trội và nhân cách sáng chói, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống tinh thần dân tộc cũng như với nhân loại tiến bộ.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/5535
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tài liệu 21-đã chuyển đổi.pdf
      Restricted Access
    • Size : 345,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.