Item Infomation


Title: Không gian văn hóa Phật giáo Huế và vấn đề phát triển du lịch tâm linh
Authors: Nguyễn, Vũ Quỳnh Thi
Issue Date: 2018
Publisher: Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Abstract: Khái quát về du lịch tâm linh, những tiền đề cơ bản cho hoạt động du lịch tâm linh ở Huế. Thực trạng khai thác các di sản văn hóa Phật giáo trong phát triển du lịch tâm linh, định hình Festival du lịch tâm linh Huế.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3831
Appears in Collections:LĨNH VỰC DU LỊCH
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22.pdf
      Restricted Access
    • Size : 312,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.