Item Infomation


Title: Hoạt động xây dựng thương hiệu gốm Bát Tràng
Authors: Đặng, Hoài Thu
Bùi, Ngọc Tân
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Lý luận chung về thương hiệu, tổng quan về thương hiệu gốm Bát Tràng. Đồng thời, nêu lên thực trạng xây dựng thương hiệu gốm Bát Tràng và đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xây dựng thương hiệu này.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3450
Appears in Collections:KHOA VĂN HOÁ HỌC
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • bùi ngọc tân đầy đủ.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.