Item Infomation


Title: Văn hóa ẩm thực chay với phát triển du lịch thủ đô Hà Nội
Authors: Nguyễn, Nhật Huyền
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về văn hóa ẩm thực Việt Nam.Giá trị của ẩm thực Chay phục vụ phát triển du lịch thủ đô.Một số giải pháp đưa ẩm thực Chay vào phục vụ phát triển du lịch.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3066
Appears in Collections:KHOA DU LỊCH
ABSTRACTS VIEWS

94

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Nhật Huyền ĐẦY ĐỦ.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.