Item Infomation


Title: Triết lý nhập thế của ba đại trí thức nho học Việt Nam thế kỷ XV - XVI
Authors: Lê, Công Sự
Nguyễn, Mạnh Cương
Issue Date: 2023
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Abstract: Nguyễn Trãi (1380-1442), Lê Thánh Tông (1442-1497), Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là ba đại trí thức Nho học Việt Nam thế kỷ XV- XVI. Tuy xuất thân từ những thành phần dân cư khác nhau và giữ địa vị xã hội cao thấp không giống nhau, song họ đều có chung một tâm nguyện là tận tâm với công việc, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Dựa trên tư liệu thơ, phú và văn chương, chiếu, biểu của ba đại trí thức, tác giả tham luận khắc họa tinh thần yêu nước, thương dân, lòng nhiệt tình với công việc của họ, qua đó nói lên nỗi niềm ưu tư, khắc khoải của tầng lớp trí thức Nho học Việt Nam.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/19180
Appears in Collections:LĨNH VỰC KHOA HỌC CƠ BẢN
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • nguyễn mạnh cương.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.