Item Infomation


Title: Nhận thức của sinh viên về hành vi văn hóa học đường
Authors: Trần, Thị Phương Thảo
Issue Date: 2023
Abstract: Kết quả nghiên cứu thực trạng nhận thức của 174 sinh viên đang theo học tại các khoa của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về hành vi văn hóa học đường cho thây: đại đa số sinh viên đã nhận thức được tâm quan trọng của văn hóa học đường và các biểu hiện của văn hóa học đường gồm: hành vi văn hóa thê hiện trong hoạt động học tập, trong giao tiếp và đối với bản thân. Mức độ nhận thức của sinh viên về các biểu hiện của hành vi văn hóa trong học tập, trong giao tiếp xã hội và các hành vi đối với bản thân thể ở mức cao. Trong đó nhận thức của sinh viên về các biểu hiện của hành vi văn hóa trong giao tiếp có điểm trưng bình chung cao hơn so với điểm trung bình chung nhận thức về biểu hiện văn hóa trong học tập biểu hiện văn hóa đối với bản thân.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/19178
Appears in Collections:LĨNH VỰC KHOA HỌC CƠ BẢN
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • trần t phương thảo.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.