Item Infomation


Title: Các rào cản đối với Truy cập Mở
Authors: Andrea Wallace
Dịch giả Lê TRung Nghĩa
Issue Date: 2020
Abstract: Là tài liệu của tác giả Andrea Wallace, được xuất bản năm 2020, giấy phép mở CC BY 4.0 Quốc tế. “Có vẻ khó để thiết kế các hệ thống bền vững hơn mà không dựa vào bản quyền, nhưng bằng chứng cho thấy một cách nhất quán rằng theo nghĩa đen thì bất cứ điều gì cũng có thể bền vững hơn việc bám vào hiện trạng cấp phép.”
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/15560
Appears in Collections:OER về Truy cập mở và Tài nguyên giáo dục mở
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22317341-0976-4f37-9788-a1b9b2d344c8_Vi-18102023.pdf
      Restricted Access
    • Size : 201,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.