Item Infomation


Title: Quản lý di tích quốc gia đặc biệt Lăng mộ và đền thờ các vua Trần ở Thái Bình
Authors: Nguyễn, Tri Phương
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
Abstract: Di tích quốc gia đặc biệt làng mộ và đền thờ các vua Trần (tên gọi khác là khu di tích lịch sử nhà Trần) thuộc phủ Long Hưng xưa, ngày nay thuộc xã Tiền Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Đây là vùng đất có vị thế địa - kinh tế - chính trị - văn hóa đặc biệt quan trọng, gần với nhiều sự kiện lịch sử thời Trần và lịch sử dân tộc.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/15551
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Tri Phương (1).pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.