Item Infomation


Title: Quảng bá du lịch Tuyên Quang thông qua văn hóa ứng xử của dân tộc Tày ở huyện Lâm Bình- Tuyên Quang
Authors: Nguyễn, Ngọc Linh
Issue Date: 2021
Abstract: Tóm tắt: Lâm Bình là huyện vùng cao với trên 60% là dân tộc Tây và một số dân tộc thiểu số khác như Dao H'Mông, điều kiện tự nhiên, môi trường phong phú và ban sắc văn hóa nhà đang thích hợp với phát triển loại hình du lịch sinh thái và du lịch cộng www đồng. Tuy nhiên, với đặc điểm dân cư chủ yếu là dân tộc thiểu số sinh sống theo cộng đồng làng, bản đã có những hạn chế về khả năng giao tiếp, ứng xử và hội nhập Văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch là những quy định, những kỹ năng, hành vị, văn minh của các tổ chức, cá nhân tham gia trong hoạt động du lịch. Đây là yếu tố quan trọng trong việc phát triển du lịch của huyện Lâm Bình. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ đánh giá những biểu hiện và nhận thức về văn hoá ứng xử của người dân địa phương trong môi trường sống từ đó có đưa ra những giải pháp cụ thể trong văn hoá ứng xử để người dân nhanh chóng hội nhập và ứng dụng trong hoạt động du lịch của huyện Lâm Bình
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/15360
Appears in Collections:LĨNH VỰC DU LỊCH
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Ngọc Linh (2).pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.