Item Infomation


Title: Thực trạng nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học văn hóa Hà Nội và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh tự chủ đại học
Authors: Lưu, Ngọc Thành
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học văn hóa Hà Nội
Abstract: Hiện nay, trong xu thế tự chủ giáo dục, cùng với nền công nghệ thông tin số 4.0 mỗi cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng... thường coi hai nhiệm vụ chính và quan trọng nhất đối với giảng viên là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đây cũng là hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ, hai nhiệm vụ cơ bản, chiến lược của trường đại học văn hóa Hà Nội, trong đó, việc giảng viên của nhà trường tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những biện pháp quan trọng, bắt buộc và cần thiết. Đây là hoạt động hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội về chất lượng lao động được tuyển dụng. Thực
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/15256
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Lưu Ngọc Thành (7).pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.