Item Infomation


Title: Công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La
Authors: Nguyễn, Anh Cường
Nguyễn, Thị Oanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Abstract: Tập hợp đầy đủ có hệ thống toàn bộ tư liệu hiện có về ý nghĩa, giá trị các di tích nhằm đi sâu vào tìm hiểu thực trạng công tác quản lí di tích được xếp hạng quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đề xuất một số giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lí di tích được xếp hạng quốc gia trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/1062
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HOÁ
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Thị Oanh luận văn đầy đủ.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.