NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HOÁ (249)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 249

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Vũ Hoài;  Advisor: Nguyễn, Sỹ Toản (2018)

 • Khảo sát đánh giá những thành tựu và hạn chế trong công tác quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa ở huyện Vân Hồ, lý luận chung của công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Vân Hồ; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước huyện Vân Hồ trong những năm tới.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thùy;  Advisor: Phạm, Bích Huyền (2018)

 • Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công tác này trong thời gian tới.

 • Thesis


 • Authors: Lò, Ngọc Sơn;  Advisor: Trần, Thị Minh Nguyệt (2018)

 • Nghiên cứu thực trạng quản lý Thư viện tỉnh Sơn La, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Thư viện tỉnh Sơn La trong giai đoạn hiện nay.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Trang;  Advisor: Nguyễn, Văn Cương (2018)

 • Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam (NTĐĐVN) trong cơ chế tự chủ, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà hát NTĐĐVN trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giao lưu và hội nhập quốc tế.

 • Thesis


 • Authors: Ngần, Văn Cường;  Advisor: Cao, Đức Hải (2018)

 • Thực trạng quản lý hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Sơn La, đánh giá và tìm ra hạn chế trong công tác quản lý. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 • Thesis


 • Authors: Lò, Ngọc Anh;  Advisor: Đỗ, Thị Quyên (2018)

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn tiếp cận nghiên cứu quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa; khảo sát đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Mường La, tỉnh Sơn La; khuyến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quản lý quản lý nhà nước về văn hóa của huyện trong thời gian tới.

 • Thesis


 • Authors: Lê, Dịu Hương;  Advisor: Đinh, Thị Vân Chi (2018)

 • Vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa doanh nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đánh giá đặc điểm, thực trạng văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (TĐDKVN), đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở TĐDKVN đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

 • Thesis


 • Authors: Lại, Thị Minh Thu;  Advisor: Nguyễn, Thị Huệ (2018)

 • Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (MTVN) từ năm 2010 đến nay; đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động Bảo tàng MTVN trong thời gian tới.

 • Thesis


 • Authors: Hồ, Tường Minh;  Advisor: Đinh, Thị Vân Chi (2018)

 • Nghiên cứu công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn quận Long Biên - thành phố Hà Nội . Đánh giá thực trạng và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản lý, đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn quận Long Biên - thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Tường Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Thục (2018)

 • Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý, tổ chức hoạt động Nhà văn hóa xã; phố, thôn trên địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, tìm ra nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, tồn tại. Từ đó, đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức hoạt động Nhà văn hóa xã; phố, thôn trên địa bàn huyện Quảng Xương đúng mục đích và hiệu quả

 • Thesis


 • Authors: Doãn, Thanh Tú;  Advisor: Đinh, Thị Vân (2018)

 • Vai trò của việc quản lý xây dựng đời sống văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Sơn La nói chung và huyện Thuận Châu nói riêng. Nghiên cứu thực trạng xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Thuận Châu hiện nay, đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa trong thời gian tới.

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Trọng Hiếu;  Advisor: Võ, Quang Trọng (2018)

 • Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý hiện vật của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và đề xuất các giải pháp khoa học khả thi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hiện vật của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hiện nay.

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Đạt;  Advisor: Lê, Hồng Lý (2018)

 • Nghiên cứu thực trạng quản lý lễ hội truyền thống ở tỉnh Hải Dương hiện nay, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội truyền thống tỉnh Hải Dương góp phần thực hiện các mục tiêu chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Bích Phương;  Advisor: Lê, Xuân Kiêu (2018)

 • Cơ sở lý luận về xây dựng đời sống văn hóa và nhận thức những đặc điểm của sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội. Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động văn hóa cho sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội trong thời kỳ đổi mới. Đề xuất một số giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả việc xây dựng đời sống văn hóa cho sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Chung;  Advisor: Đinh, Thị Vân Chi (2018)

 • Cơ sở lý luận quản lý nhà nước (QLNN) về văn hóa ở cấp huyện, thực trạng QLNN về văn hóa trên địa bàn huyện Phú Xuyên – thành phố Hà Nội. Khảo sát, đánh giá những thành tựu và hạn chế trong công tác QLNN đối với một số hoạt động văn hóa ở huyện Phú Xuyên trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác QLNN về văn hóa trong thời gian tới.

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Việt Nga;  Advisor: Nguyễn, Văn Cương (2016)

 • Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về văn hóa, nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về văn hóa ở thành phố Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh; đề xuất định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa ở thành phố trong thời gian tới.

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Liên;  Advisor: Nguyễn, Văn Cương (2016)

 • Nghiên cứu, phân tích thực trạng của công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa ở huyện Yên Lạc từ khi thành lập Ban Quản lý di tích tỉnh (tháng 4 năm 2005) đến nay; đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng quản lý di tích lịch sử văn hóa ở huyện Yên Lạc trong thời gian tới

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Linh;  Advisor: Đỗ, Thị Quyên (2016)

 • Đánh giá, phân tích một số vấn đề lý luận về văn hóa doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội nhằm rút ra những mặt tích cực, hạn chế và tìm ra nguyên nhân,đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng xây dựng văn hóa doanh nghiệp của công ty những năm tiếp theo.