Item Infomation


Title: Quản lý hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
Authors: Trần, Văn Bình
Mè, Thị thu Hằng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý khái quát về quản lý văn hóa cơ sở ở Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Nghiên cứu thực trạng quản lý, tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở ở huyện. Xác định những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý, tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở ở huyện hiện nay. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La trong thời gian tới.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/1055
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HOÁ
ABSTRACTS VIEWS

66

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Mè Thị Thu Hằng luận văn đầy đủ.pdf
      Restricted Access
    • Size : 11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.