Browsing by Author Bảo Chương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Thesis


  • Authors: Bảo Chương (2016)

  • Bài viết trình bày những kế hoạch để hoạch định các chính sách về văn hóa thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần vào công tác giữ gìn, bảo tồn những di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc Tà Ôi.