Browsing by Author Bạch, Thị Thơm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • Thesis


  • Authors: Bạch, Thị Thơm;  Advisor: Mai, Hà (2015)

  • Trình bày nhu cầu tin trong hoạt động Thư viện trường Cao đẳng Sơn La. Đồng thời, phân tích đánh giá thực trạng và đưa một số giải pháp nhằm kích thích và thỏa mãn nhu cầu tin tại đây